👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 7H Geometri

Skapad 2019-01-09 14:20 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi ska jobba med geometri, kap.3 under v.2-7

Innehåll

 

 

 

Planering för Geometri matematik i 7g, 7h.

 

 

 

Syfte med undervisningen är att du ska få utveckla din förmåga att...

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

   

 

Centralt innehåll i undervisningen

 

 

 

         Geometri

 

 

 • Innebörden av variabel begreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

 • Metoder för ekvationslösning.

 

 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning

 

Problemlösning

 

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

V

Måndag(50 min)

Onsdag (60 min)

Torsdag(50 min)

Fredag (40 min)

2

 

 

 

Repetition/mål

3.1 Enheter och Prefix

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3

3

3.1 Enheter och Prefix

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3, problemlösning

3.2 Geometriska begrepp

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3,

3.2 Geometriska begrepp

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3,

3.3 Vinklar

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3, problemlösning

4

3.3 Vinklar

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3,

Samtalsdag (jobba hemma)

E-mål

problemlösning

3.4 Månghörningar, vinkelsumma 

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3, 

3.4 Månghörningar, vinkelsumma 

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3, 

5

 

3.5 Omkrets 

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3,

Problemlösning

 

3.5 Omkrets 

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3, 

Samtalsdag (jobba hemma)

3.6 Introduktion av area

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3,

3.7 Area av rektangel och parallellogram

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3

6

3.7 Area av rektangel och parallellogram

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3

3.8 Area av trianglar

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3,

3.8 Area av trianglar

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3,

E- prov

7

Basläger/Hög höjd

Basläger/Hög höjd

Basläger/Hög höjd

C-A prov

8

Basläger/Hög höjd

problemlösning

problemlösning

problemlösning

 

 

 

 

 

 

 

I undervisningen ska vi:

 

Ha genomgångar.

 

Arbeta med öppna uppgifter som löses individuellt och följs av gruppdiskussion.

 

Arbeta med uppgifter i boken.

 

Göra laborationer och praktiska uppgifter.

 

Göra läxor och inlämningsuppgifter.

 

Använda oss av hjälpmedel såsom t ex formelblad och miniräknare.

 

 

 

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta:

 

Genom diagnoser, tester och prov. (Muntligt/skriftligt)

Deltar aktivt i undervisningen och genomför praktiska och teoretiska uppgifter