👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2019-01-09 14:28 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Under detta arbetsområde får du veta: - Vad en novell är - Hur du skriver en novell - Hur du skriver gestaltande - Vad stegring och berättarperspektiv är

Innehåll

Att arbeta med novell

Ämne: Svenska åk 8

Tid: Vecka 2- 8 2019

Material: häfte ”Att arbeta med novell” och annat material som delas ut under lektionen

Bedömda uppgifter: Läsförståelse och skriva egen novell

 

Under detta arbetsområde får du veta:

 1. -          Vad en novell är
 2. -          Hur du skriver en novell
 3. -          Hur du skriver gestaltande
 4. Vad stegring och berättarperspektiv är 

   

  Samtidigt tränar du på att:

   

  -          Läsa texter

  -          Diskutera texter

  -          Förstå texter

  -          Göra textkopplingar

  -          Jämföra texter

  -          Ge och få respons

   

  Planering

   

  Vecka             

  Undervisningsaktivitet

  2

  Introduktion, vad är en novell? Förförståelse / Öva på att skriva en början på en novell

  3

  Att läsa och förstå. Öva på att göra textkopplingar. Novellens struktur och typiska drag.

  4

  Vi läser novell, öva på analys av novell. Gestaltande.

  5

  Vi läser novell, öva på analys av novell. Gestaltande.

  6

  Läsförståelseprov

  7

  Vi skriver novell tillsammans/ Skriv egen novell (två lektioner)/ ge och få respons

  8

  Skriv egen novell (skriv färdigt)

   

   

                                                                                                                    

Centralt innehåll och kunskapskrav

Svenska/Svenska som andraspråk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generatione

och språk möts.

 

Centralt innehåll:

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra..
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
 •  
 •  
 • Kunskapskrav

Skrivteknik

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Innehåll

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Läsförmåga

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Läsförståelse

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.

Tolka, analysera

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

 

 

 

 

Uppgifter

 • planering novell

 • v. 6, prov, svenska