Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap

Skapad 2019-01-09 14:36 i Grundsärskolan Falun
Grundläggande metoder för matlagning och bakning.
Grundsärskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Syfte: För att kunna laga mat och baka efter ett recept måste du förstå orden och veta hur man ska göra och vad som behöver köpas. Du måste också kunna använda spisen och andra maskiner i köket. Det ska vi träna på. Vi ska även ta reda på vilka länder våra kläder och frukter kommer ifrån som vi har och hur de transporteras hit.

Innehåll

Innehåll:

Vi kommer laga mycket mellanmål men vi kommer också arbeta teoretiskt och praktiskt men också genom besök i affärer.

Vi kommer att laga mat och baka, sånt som du tids nog kan laga hemma på egen hand, men vi kommer också att arbeta teoretiskt kring hushållsarbete: vi lär oss att städa, tvätta och annat som man gör i hemmet.

Arbetssätt:

Ibland får du jobba själv och ibland i grupp. Oftast får du ett recept att följa men ibland får ni välja.

Naturligtvis ingår även dukning, diskning och handling. Lektionerna avslutas med en kort utvärdering.

Bedömning:

  • Du bedöms efter hur du arbetar praktiskt på lektionerna.

  • Du bedöms efter hur aktiv du är under teoripassen och vid utvärderingarna.

  • Du bedöms efter hur du tänker på miljön när du diskar.

Matriser

Hkk
Kunskapskrav Hem- och konsumentkunskap Grundsär 7-9

Hem- och konsumentkunskap

E
C
A
Mat, måltider och hälsa
Eleven kan medverka i att planera och tillaga måltider samt genomföra andra uppgifter som hör ihop med måltiden.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt planera och tillaga måltider samt genomföra andra uppgifter som hör ihop med måltiden.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt planera och tillaga måltider samt genomföra andra uppgifter som hör ihop med måltiden.
I arbetet medverkar eleven i att använda redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge något exempel på hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Eleven kan föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge några exempel på hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge några exempel på hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter och anger egna förslag till lösningar på praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter och lösa praktiska problem på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter och lösa praktiska problem på ett väl fungerande sätt.
Konsumtion och ekonomi, miljö och livsstil
Eleven kan bidra till resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge något exempel.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.
Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: