👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Revolutionernas århundrade

Skapad 2019-01-09 14:44 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Tiden mellan 1750 – 1850 kallas ofta revolutionernas århundrade. Det var en tidsepok då stora ekonomiska, politiska och sociala samhällsförändringar skedde. Kanske de största i människans historia? Dessa revolutioner påverkade såväl människors tänkande som levnadsförhållande och den moderna demokratin föddes. Dessa revolutioner har betydelse även för oss som lever idag!

Innehåll

Tidsperiod: Vecka 2-8 2019

Kunskapsmål för arbetsområdet- Du ska:

ü  Förstå och kunna förklara hur samhället såg ut före 1700-talet, ex feodalismen, upptäcktsresorna och upplysningstiden.

ü  Du ska kunna förklara vad som orsakade industriella, amerikanska och franska revolutionerna och vilka konsekvenser revolutionerna fick, dvs hur  samhället förändrades.

ü  Kunna beskriva och förklara på vilka olika sätt dessa revolutioner förändrade villkoren för människan och samhället  och hur dessa förändringar påver-kade människor och samhälle ekonomiskt, politiskt och socialt. (Vilka vann och vilka förlorade på revolutionerna? Vilken betydelse på kort sikt och på lång sikt?) Kunna resonera om vilken betydelse dessa revolutioner har haft och fram till idag.

ü  Kunna förstå, tolka och värdera olika historiska källor, t ex genom att läsa olika texter, se på bilder från tiden, använda dig av olika texter för att bearbeta information

ü  Kunna berätta om några viktiga händelser, personer och idéer,  med betydelse för industriella, amerikanska och franska revolutionen.

Undervisning och arbetssätt:

Du kommer att lära dig om revolutionerna genom att lyssna på genomgångar, läsa olika texter, delta i klassrumsdiskussioner, arbeta med uppgifter både enskilt och i grupp. Vi kommer också se på filmer som förklarar ämnesområdet.

 

Materialet vi kommer att utgå ifrån är kopierade texthäften om de olika revolutionerna.

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma dina kunskaper genom läxförhör, en skrivuppgift och vad du visar att du kan muntligt under diskussioner i klassrummet.

 

Ord och begrepp att kunna förstå och använda i dina resonemang;

Triangelhandeln

Kolonialism – kolonier

Imperialism

Upplysningen

Revolution

Skifte

Växelbruk

Förlagsindustri

Industrialisering

Urbanisering

Självständighetsförklaring

Förbundsstat

Författning, konstitution, grundlag

Lojalister

Monarki – Republik

Ståndssamhälle

Generalständerna

Privilegier

Nationalförsamling

Ed

Mänskliga rättigheter

Skräckväldet

Giljotinen

Envåldshärskare

Kontinentalblockad

Wienkongressen

Karikatyrer

Tortyr

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Revolutionerna åk 8

E
C
A
Kunskaper om olika tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om den amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Du har grundläggande kunskaper om när dessa revolutioner var och vad som hände.
Du har goda kunskaper om den amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Du har goda kunskaper om när dessa revolutioner var och vad som hände.
Du har mycket goda kunskaper om den amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Du har mycket goda kunskaper om när dessa revolutioner var och vad som hände.
Orsaker och konsekvenser
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av dessa revolutioner.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av dessa revolutioner.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av dessa revolutioner.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp i ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.