👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa

Skapad 2019-01-09 14:46 i Emanuelskolan Sjöbo
Skriva, läsa och samtala.
Grundskola 2 Svenska
Eleverna kommer träna på att läsa och förstå texter.

Innehåll

Konkretiserade mål
Eleven ska kunna läsa och svara på frågor om olika typer av texter.

Arbetssätt
Vi kommer läsa texter i grupp och tillsammans diskutera och svara på frågor om texten. Eleven läser texter i par och diskuterar och svarar på frågor. Eleven läser texter enskilt och svarar på frågor. Eleven läser kapitelböcker i par och enskilt. Eleven läser längre texter hemma en kvart, fem dagar i veckan och svarar på frågor. Eleven kommer reflektera, diskutera och fantisera kring det lästa.

 

 

Elevinflytande
Innehållet påverkas av elevernas individuella förutsättningar och behov.

Eleverna väljer själva litteratur med pedagogens vägledning.

Bedömning
Bedömningen kommer ske kontinuerligt (formativt) under undervisningens gång och summativt i slutet av arbetsområdet.

Jag kommer titta på om du deltar i diskussioner i helgrupp och i par.

Jag kommer titta på hur du tar dig ann texten i par och enskilt.

Jag kommer titta på hur du svarar på frågor till texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  GrSär lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  GrSär lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3