👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska pedagogisk planering VT19 V.3-10

Skapad 2019-01-09 14:50 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Eleverna kommer att arbeta med arbetsområde läsa, skriva, lyssna, tala och samtala i olika sammanhang.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, lyssna, tala och samtala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

 Du ska kunna läsa och skriva om olika typer av texter.

Du ska kunna beskriva och använda dig av innehållet muntligt och skriftligt.

Du ska kunna använda de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt ta stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.

Du ska kunna delta i klassrumsdiskussioner.

 

 

Undervisning och arbetsmetoder

Vi kommer att se filmer.

Att arbeta i små grupper med olika typer av texter.

Att arbeta med olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Ordbildning och meningsbyggnad på franskan i jämförelse med svenskan.

Eleven har uppnått målen när...

Du kan läsa olika typer av texter.

Du ska välja en text och sammanfatta innehållet muntligt och skriftligt samt ta stöd av olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Du ska skapa en text där ord och bild samspelar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9