👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska VT 2019 pedagogisk planering V.3-10

Skapad 2019-01-09 14:52 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter,arabiska 16
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Eleverna kommer att arbeta med arbetsområde läsa, skriva, lyssna, tala och samtala i olika sammanhang.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, tala, lyssna och samtala.

Konkretiserade mål för eleven.

 • Att göra muntliga presentationer och muntliga berättande för olika mottagara.
 • Att träna på grammatiska övningar.
 • Att arbeta med olika texter och textinnehåll.
 • Att kunna de vanligaste reglarna för stavning,  meningsbyggnad och interpunktion samt ta stöd av olika hjälpmedel vid skrivande .
 • Att läsa, skriva och öva på alla kroppsdelar.  

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi kommer att arbeta individuellt och i grupper med hur man presentera sig själv och berättar  för olika mottagare. 
 • Vi kommer att läsa olika berättelse och texter, diskutera innehållet, förklara nya begrepp och ord.
 • Vi kommer att arbeta med (verb, substantiv, adjektiv, och meningsuppbyggnad).
 • Vi kommer att arbeta med alla kroppsdelar.

 

Eleven har uppnått målen när...

 • Hen kan läsa tydligt och förstår vad hen läser.
 • Hen kan skriva olika texter med korrekt grammatik och stavningsregler.
 • Hen ska kunna nämna alla kroppsdelar som vi har gått igenom.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9