👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi åk 5

Skapad 2019-01-09 15:00 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Fysik
Under det här arbetsområdet kommer du bland annat att få lära dig vad energi är, vilka typer av energi det finns, vad som menas med energiprincipen och vad skillnaden mellan förnybar- och icke förnybar energi är.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • Diskutera och samtala om enkla frågor som handlar om energi, teknik, miljö och samhälle.
 • Har kunskaper om fysikaliska fenomen (som rör området energi).
 • Förklara vilka olika energikällor som finns, hur vi använder energi och hur vi kan ta tillvara på vår energi.
 • Förklara hur energi kan omvandlas och visa att du har förståelse för energiprincipen och energins oförstörbarhet.

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • Delta aktivt under lektionerna.
 • Skriva en bedömningsuppgift i slutet av arbetsområdet.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • Vad energiprincipen är, om energins oförstörbarhet och flöde.
 • Om olika typer av energi.
 • Om olika energikällor och vad som menas med förnybar- och icke förnybar energi.
 • Hur människans olika val gällande energianvändning påverkar vår miljö.

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Lärarledda genomgångar
 • Vi kommer att läsa texter gemensamt och enskilt.
 • Gemensamt och enskilt skrivande.
 • Filmer
 • Diskussioner 

 

Uppgifter

 • Test energi

 • Test energi

 • Test energi

 • Energi 3 - energikällor

 • Energi 3 - energikällor

 • Energi 3 - energikällor

 • Energi 1

 • Energi 1

 • Energi 1

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6