👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Torsdag v.2 2019

Skapad 2019-01-09 15:12 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola F Svenska SO (år 1-3)
Skolans regler har uppdaterats. Vi går igenom de två första.

Innehåll

Morgonlektion:

 • Almanackan
 • Vi går igenom dagen
 • Introduktion: Ämne - svenska/samhällsorientering, Lektionens mål - att alla förstår de två reglerna.
 • Första regeln: "Bidra till lugnet på skolan - visa varandra respekt och var en bra kompis". Jag läser några stycken ur boken "Livsgnistor" och efteråt pratar får barnen berätta för en granne om hur dom vill att en bra kompis ska vara ("Par på tid")
 • Andra regeln: "Acceptera varandra - vi är alla olika". Vi ser filmen "Kan Gabriel vara prinsessa?" Liten diskussion efteråt.

 

Under lässtunden före lunch läser vi "Pricken" för att återknyta till morgonlektionen. ("Pricken" handlar om en prickig kanin som föds i en familj av bara vita kaniner.)

 

Lektion efter lunch: Mandalas / idrott.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -