Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget arbete

Skapad 2019-01-09 15:13 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
Vad skulle du göra i textilslöjd om du fick chansen att göra ett helt eget projekt? Vad kan du? Vad behöver du? Vad känner du för? Du kan använda de tekniker du kan eller prova något du inte gjort förut eller kombinera tekniker. Kanske använda något som redan finns och göra något nytt.

Innehåll

Innehåll/Mål

Du bestämmer innehållet själv utifrån kunskaper och den idé du har och planerar och genomför en egen större eller flera mindre arbetsprocesser i slöjden. Du har terminen på dig och ska själv disponera tiden väl.

Du ska i ditt arbete visa på de 4 olika förmågorna i slöjd och att du behärskar att få in alla förmågorna i ditt arbete med slöjdprocessen idé-planering-genomförande-värdering.

Om du vill eller tycker att det är svårt kan du göra något du gjort förut igen men med nya infallsvinklar och idéer.

Tänk efter om du har kunskaper i någon av de textila teknikerna som du inte visat förut som kan vara bra att visa upp. Om du haft flera lärare under skoltiden så blir det extra viktigt. 

Du har tillgång till material i slöjdsalen eller annat du själv söker upp att använda dig av t.ex. plagg du inte använder längre eller en gammal väska du vill göra om. I slöjdsalen finns litteratur att använda sig av och du kan logga in på slöjdlexikon för att hitta idéer och instruktioner.

 

Textila tekniker

Du förväntas komma med förslag på vilket material du behöver, vilka tekniker(sömnad, garnteknik, broderi eller vävning) som passar, och vilka redskap och verktyg du ska använda, i samråd med läraren.

 

 

Slöjdlexikon/slöjdportfolio

www.slojd.nu

I slöjlexikon finns instruktioner på både det rent tekniska och förslag på arbeten. I slöjdportfolio kan du också söka efter elevexempel vad elever på andra skolor har gjort i år 9 i slöjden(länk nedan). Glöm inte bokskåpet i salen som är fullt av idéer. På Youtube kan du hitta instruktioner men då är det inte säkert att de är skolanpassade och ibland otydliga, rådgör med läraren. 

Under processen ska du dokumentera din process i slöjdportfolio under arbetets gång som om du skrev dagbok och berätta i bild och text hur du går tillväga och använda dig av de begrepp som du använder. Du ska också reflektera estetiskt och kulturellt över dina val av färg, form och modell. 

 

Återbruk

I det centrala innehållet i slöjd betonas att jobba med olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Genom att göra saker själv finns möjlighet att vara återhållsam, återanvända, återbruka och återvinna. 

Nu i nian när du har lärt dig grunderna i flera av slöjdens tekniker, material och formgivning och har provat på några större mer utmanande projekt är det dags att fördjupa kunskaperna kring hur tekniker och material kan kombineras. Då behövs lite nyfikenhet, initiativförmåga, samarbete och att våga prova ett kreativt och problemlösande sätt att tänka. Leta i garderoben om du hittar något att fixa och ändra. Var nyfiken på hur du kan hitta kombinationsmöjligheter när du är på stan eller ute på nätet.

 

Att pröva och ompröva

Det är bra om du får in moment där du prövar och omprövar i ditt arbete(länk nedan). Att kombinera material och tekniker och/eller jobba med återbruk ökar möjligheterna att jobba mer med det kriteriet.

https://urskola.se/Produkter/189486-Forsta-kunskapskraven-Att-prova-och-omprova 

 

Framgångsfaktorer

Att själv tänka ut en idé utifrån lärarens förslag där du funderar över olika alternativ vad gäller teknik, material, form och färgsättning.

Hur du lyssnar på, följer instruktioner både muntliga genomgångar, individuell handledning, använda klasskamrater som lärande resurser och själv är en för dina klasskamrater och att du använder dig av digitala instruktioner på slöjdportfolio.

Att du tänker på att arbeta noggrant, säkert och på ett fungerande sätt-

Att du använder dig av tidigare kunskaper i slöjd men också utmanar dig själv att göra ett mer komplext arbete utifrån dina förkunskaper och tid.

Att du använder slöjdlektionerna väl till arbete och förbereder dig inför lektionerna. 

Att du för din slöjdlogg i slöjdportfolio och håller koll på processen så du hinner det du ska. Också att du analyserar din arbetsprocess med hjälp av stödfrågorna.

Att du tänker på att det är du som leder arbetet framåt och jobbar självständigt och löser problem på vägen, gärna med hjälp av klasskamrater och läraren.

 

Bedömning

Hur du formger och framställer ditt arbete

Hur du reflekterar över val av material, kulturell koppling, symboler och färg och form

Hur du hanterar verktyg och redskap

Hur du arbetar hantverksmässigt när du sytt, broderat, stickat eller virkat

Hur du prövar och omprövar under arbetets gång

Hur pass mycket du själv bidrar till att välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt och utnyttjar tiden.

Hur du använder dig av din uppfinningsrikedom och självständighet

Hur du redovisar ditt arbete i slöjdportfolio i text och bild med hjälp av slöjdord.

Återkoppling

Under lektionstid så visar du varje lektion dina praktiska kunskaper och läraren återkopplar under processens gång i det praktiska arbetet. 

Din slöjdportfolio gör att du kan utveckla dina tankar kring processen och läraren kan se din utveckling under arbetsprocessen och ge dig råd på vägen. 

 

Uppgifter

  • Eget arbete - film

  • Läxa: begrepp i slöjd

  • Idé/planering/genomförande

  • Idé/planering/genomförande

  • Min slöjd

  • Lappa, laga och ändra

  • Textila tekniker och begrepp

  • Textila fibrer och vad de används till

  • Smarta textilier/Smart textiles

Matriser

Sl
Slöjd år 7-9

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Slöjdföremål
Eleven kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån **instruktioner**.
Eleven kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån **instruktioner och delvis egna initiativ**.
Eleven kan på ett **välutvecklat och väl** genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån **instruktioner och egna initiativ**.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i **huvudsak fungerande** sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt **med precision**.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger **utvecklade** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och **sådant som eleven själv har sökt upp**.
Kombinera
Dessutom kan eleven **pröva** hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven **pröva och ompröva** hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven **systematiskt pröva och ompröva** hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen **bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.**

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Ge omdömen
Eleven kan ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen med **viss** användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge **utvecklade** omdömen om arbetsprocessen med **relativt god** användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge **välutvecklade** omdömen om arbetsprocessen med **god** användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **enkla** resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **utvecklade** resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **välutvecklade** resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Sl
Arbetsprocessen

2b Motiveringar till val, 2b Egna idéer

Ännu inte uppnått
Godtagabara kunskaper
--->
--->
--->
Idéer, planering
Jag kommer inte med egna idéer själv eller från lärarens förslag. Läraren ger mig en uppgift men jag är inte motiverad. Läraren behöver säga till mig för att jag ska jobba.
Jag kommer helst inte med egna idéer men jag försöker planera utifrån lärarens förslag men jag tycker det är svårt/har inte så mycket erfarenhet av slöjd och vet inte vad jag klarar. Jag får hjälp med min planering steg för steg. Jag planerar lite eller inte alls i slöjdportfolio.
Jag kan välja färg och form själv men behöver hjälp med att utveckla idéer utifrån en egen ide. Jag gör en planering men har svårt att veta i vilken ordning jag ska göra saker, att veta vilken teknik jag ska välja att använda och vad jag klarar av. Jag försöker planera i slöjdportfolio men vet inte alltid vad som förväntas av mig.
Jag har utvecklat en egen idé utifrån lärarens förslag som jag klarar att genomföra. Jag gör en skiss/ritning, anger mått och vilket material jag tänker använda och förstår i stort hur jag ska göra. Jag vet vilken teknik jag ska använda och varför. Jag använder slöjdportfolio när jag planerar.
Jag har idéer som jag letat upp själv och utarbetar förslag som jag är nöjd med som både jag och min lärare förstår. Jag har bra insikt i vad jag kan och inte kan genomföra. Jag gör en noggrann planering och provar dessutom ut olika materialförslag och lösningar. Jag gör utförlig planering i slöjdportfolio.

1a Framställning, 1b genombearbetning, 1c instruktioner, 2a tekniker, 2b noggrannhet

Ännu inte uppnått
Godtagabara kunskaper
--->
--->
--->
Slöjdföremål, tillvägagångssätt, självständighet
Jag gör ingenting om läraren inte talar om för mig vad jag ska göra.
Jag vet inte vad som förväntas av mig och vad jag klarar av. Jag använder inte slöjdlexikon utan vill att läraren förklarar för mig hur jag ska göra steg för steg. Jag är ofta osäker på teknikerna och behöver hjälp för att utföra mitt jobb.
Jag känner mig osäker men kan grundläggande tekniker i slöjd. Jag försöker göra som läraren säger men behöver ofta bekräfta för att jag känner mig osäker på om jag gjort rätt. Jag vill att min lärare ska tala om för mig var jag hittar instruktioner i slöjdlexikon eller helst att läraren ger mig instruktioner.
Jag väljer ett arbete som jag vet att jag klarar av. Jag kan flera tekniker i slöjd och känner mig säker på åtminstone en teknik och försöker själv och kan oftast lösa problem som uppstår. Jag använder slöjdlexikon och vet var jag hittar instruktioner. Jag samarbetar med klasskompisar för att lösa problem som uppstår.
Jag utmanar mig själv så att jag lär mig något nytt men tänker på att jag klarar av att genomföra det själv och hinner med. Jag är säker på flera tekniker i slöjd och ser till att det blir som jag tänkt mig och är noggrann. Jag har inga problem att hitta instruktioner jag behöver för arbetet i t.ex. slöjdlexikon. Jag har lätt för att förstå både muntliga och skriftliga instruktioner och är ofta den som hjälper andra hur de ska göra.

2d Leda arbetet framåt, 2d utnyttja tiden, 2c material och tekniker, 2c form och funktion, 2c pröva ompröva

Ännu inte uppnått
Godtagabara kunskaper
--->
--->
--->
Arbetsprocessen, kombinera
Jag är omotiverad att arbeta och tar inte initiativ till arbete själv utan jobbar delvis när jag blir tillsagd av läraren.
Jag har svårt att koncentrera mig och tycker att det är svårt eller förstår inte hur jag ska gå vidare. Det blir lätt att jag pratar med kompisar/bara blir sittande och vänta och glömmer bort tiden. Jag behöver lärarens hjälp för att komma igång och komma vidare.
Jag klarar att jobba när jag vet vad nästa steg är och får bekräfta ofta med läraren. Läraren hjälper mig med instruktioner då jag inte vet var jag hittar dem .Jag är ibland rädd för att göra fel och vågar inte prova något nytt själv och vill att läraren talar om vad jag ska testa om det behövs. Jag behöver påminnelse teknikerna då jag ofta glömt detaljer. Jag passar på att vara lite social med kompisar på slöjden men jobbar också.
Jag skriver min logg veckan innan så att jag vet var jag ska börja när lektionen sätter igång och utnyttjar det mesta av lektionstiden. Jag använder slöjdlexikon och slöjdportfolio ofta och vet var jag hittar information och bekräftar med läraren när det är nödvändigt. Tar egna initiativ när jag vet att jag kan och känner mig säker på flera slöjdtekniker. Jag ser framför mig vad olika val har för konsekvenser och testar alltid nya moment för att vara säker och hitta nya sätt att göra på.
Jag sköter min arbetsprocess själv och söker upp instruktioner, material och tekniker på egen hand. Jag funderar även hemma på nästa steg så att jag har en plan när jag kommer till lektion och utnyttjar tiden väl. Jag provar och testar ofta innan jag börjar med ett nytt moment och tänker på olika alternativ vad gäller material, teknik och konstruktion och rådgör med läraren.

Ännu inte uppnått
Godtagabara kunskaper
--->
--->
--->
Använda redskap, noggrannhet
Ditt resultat är inte välgjort och du gör inte om när det blir fel.
Jag tycker inte det är svårt att vara noggrann och hoppas att det blir bra nog. Jag tycker att det är svårt att få ett snyggt resultat.
Jag försöker lära mig vad som är viktigt för att få ett snyggt resultat men klarar inte alltid det och får ofta göra om eller ta hjälp. Jag glömmer detaljer som hur man trär symaskinen och vilken söm jag ska välja. Jag tror jag hanterar maskiner, redskap och material som jag ska.
Jag är noggrann och det jag gör blir snyggt och jag är oftast nöjd. Jag kommer ihåg detaljer som hur jag trär symaskinen och vilken söm jag ska välja och varför. Jag är noggrann med material, redskap och maskiner.
Jag klarar av lite mer avancerade tekniker i slöjden och gillar att lära mig nytt och har känsla för detaljer. Jag vet hur jag tar vara på material och tänker på om jag kan återanvända material. Jag är alltid noga med hur jag hanterar material, redskap och maskiner.

3ab Bilder, veckologg, utveckla motiveringar, slöjdord och begrepp, 4a Material, kultur, symboler, färg och form

Ännu inte uppnått
Godtagabara kunskaper
--->
--->
--->
Ge omdömen, tolka
Du gör inte din slöjdportfolio och återkopplar inte heller till läraren under lektionstid.
Jag gör inte slöjdportfolio i onödan och bara om läraren säger till och då gör jag bara det som krävs. Jag tycker att det är svårt att veta nästa steg, vad begrepp betyder och vad tekniker heter och vill att läraren visar och lär mig. .
Jag kan de vanligaste begreppen, teknikerna och ungefär hur jag ska göra. Försöker läsa beskrivningen och titta på hur kompisar gör men vill att läraren bekräftar. Jag skriver min slöjdportfolio oftast men tycker att det är svårt att utveckla och tolka.
Jag skriver min portfolio, svarar på frågorna, lägger in bilder utförligt och har ett estetiskt uttryck i det jag gör . Jag är säker på mer än en teknik i slöjd och kan många begrepp och kan förklara dem. Jag tittar alltid på instruktionerna innan jag bekräftar med läraren att jag förstått
Jag är utförlig i min portfolio där jag har en tydlig tanke med det estetiska och kulturella uttrycket. Jag kan flera tekniker i slöjd och känner mig säker på de flesta begrepp i det tekniker jag behärskar. Jag har bra överblick över arbetsprocessen och förstår instruktioner bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: