👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Idrott och Hälsa VT 19

Skapad 2019-01-09 15:28 i Påskagängets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Grovplanering fram till påsklovet VT 19

Innehåll

 

 

Vecka

Aktivitet

Teoretiskt

Centralt innehåll

V 2-3

Racket/Badminton Stationer

Hålla racket rätt. Balansera boll på racket/gå på linjerna. Balansera boll på huvudet. Poppa popcorn. Teknikbana.

 

Grovmotoriska grundformer(...)Deras sammansatta former.

Enkla lekar och deras regler.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel (...)

V 4-5

Kidsvolley

Lära känna bollen. Kasta och fånga till varandra. Slå bollen i en serve. Serve- kamrat fångar.

Kidsvolleystationer.

 

Grovmotoriska grundformer(...)Deras sammansatta former.

Enkla lekar och deras regler.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel (...)

V 6

Lek

 

Grovmotoriska grundformer(...)Deras sammansatta former.

Enkla lekar och deras regler.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel (...)

V 7

Isvett

Isvett-stationer

Saga/Berättelse

Säkerhet och hänsynstagande i samband med (...) natur och utevistelse.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av (...) natur- och utevistelser.

V 8

SPORTLOV

   

V 9-10

Bollspel

 

Grovmotoriska grundformer(...)Deras sammansatta former.

Enkla lekar och deras regler.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel (...)

V 11-13

Åk F-1

Lekar/Samtal om Hälsa

 

Grovmotoriska grundformer(...). Deras sammansatta former.

Enkla lekar och deras regler.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel (...)

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

V 11-13

Åk 2-3

Hälsa och livsstil

 

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa (...).

V 14-15

Lekar/samarbete

 

Grovmotoriska grundformer (...). Deras sammansatta former.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel (...).

V 16

PÅSKLOV

   

V 17

     

V 18

Allemansrätten

Saga/Berättelse

Allemansrättens grunder

V 19

 

   

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel, och vid natur- och utevistelse.

       
       
       
       
       

 

Ur kursplanen för förskoleklassens centrala innehåll:

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

  • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

  • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

  • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande