👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text åk 4 Sv/SvA

Skapad 2019-01-09 15:38 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med berättande texter under några veckor. Du kommer att jobba med fabler.

Innehåll

Konkretisering av målen utifrån ZickZack Skrivrummet

Under det här arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en berättande text (Förförståelse och förkunskaper)

• lära sig hur en fabel är uppbyggd (Steg 1)

• lära sig skriva dialoger, använda tidsord och beskrivande språk (Steg 2)

• tillsammans med sin klass/grupp planera och skriva en fabel (Steg 3)

• på egen hand kunna planera och skriva en fabel (Steg 4)

 

Hur undervisningen kommer att gå till

Förförståelse/förkunskaper: Klassen/gruppen läser olika fabler och får på så sätt inblick i berättarformen.

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en fabel. De övar på att använda tidsord, skriva dialoger och liknelser samt sensmoraler.

Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används i en fabel, som dialoger, verb i preteritum, beskrivande verb och olika sägaverb. • Steg 3: Eleverna övar på att beskriva djurs ”egenskaper” och planerar och skriver gemensamt en fabel.

Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en fabel och bedömer den tillsammans med sin lärare. Nya mål formuleras.

 

• Läraren noterar elevens skrivutveckling i bedömningsmatrisen för berättande text (se ZickZack Skrivrummets lärarhandledning åk 5).

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• förstå syftet med en berättande text

• kunna skriva begripligt med en tydlig röd tråd

• kunna skriva med en fungerande struktur, där personer och miljöer introduceras följt av en rad händelser och en sensmoral

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en fabel

 

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp.