👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 Algebra

Skapad 2019-01-09 15:49 i Östhammar kommuns nätverk i grundskolan Östhammar
Mall för planering, Frösåkersskolan. OBS! Kom ihåg att ändra ämne!
Grundskola 8 Matematik
Algebran användningsområden är många bland annat för beräkning av mobilabonnemang, befolkningstillväxt, väderförutsägelser och riskbedömningar. Vi repeterar räkning med uttryck, variabler och enkla ekvationer. Fortsätter med förenklingar av uttryck med parenteser och olika räknesätt. Vi löser problem med hjälp av ekvationer.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • förenkla parentesuttryck
 • addera och subtrahera med parenteser
 • multiplicera in variabler i parenteser
 • lösa ekvationer med parentesuttryck
 • lösa ekvationer med x i båda leden
 • lösa problem med hjälp av ekvationer
 • betydelsen av begreppen; uttryck, variabel, ekvation, obekant tal, led, balansmetoden, parentes

 

Så här kommer du att arbeta:

 • Lärarledda genomgångar

 • Problemlösning

 • Samtal och diskussioner i grupp/klass

 • Eget arbete - enskilt och i grupp 

 

 

Planerad tidsåtgång:

Fram till v 6

Prov del 1: torsdag 28/1

Prov del 2: tisdag 9/2