👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fredag v.2 2019

Skapad 2019-01-09 15:55 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola F Svenska Bild SO (år 1-3)
Vi tar upp regel tre och fyra. Vi firar tjugondag Knut.

Innehåll

Morgonlektionen:

 • Almanackan
 • Vi går igenom dagen
 • Introduktion: Ämne - Svenska/Samhällsorientering, Lektionens mål - att barnen förstår regel tre och fyra.
 • Tredje regeln: "Använd inte verbalt eller fysiskt våld - inget skojbråk!" Vi kör "Par på tid" i en minut, barnen pratar med en granne om vad man kan göra om någon säger elaka saker eller slåss.
 • Fjärde regeln: "Respektera din arbetsmiljö - var rädd om dina och andras personliga saker och skolans material". Klassen delas i två grupper, en grupp ritar en person som gör rätt, den andra gruppen ritar en person som gör fel. Barnen klipper ur och klistrar upp på ett tudelat collage.

 

Lektionen efter lunch:

 • Introduktion.
 • Vi dansar ut julen, om idrottshallen är ledig går vi dit och dansar, annars dansar vi inne hos oss.
 • Vi äter upp våra lussekatter och pepparkakor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -