Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre världsreligioner, åk 3

Skapad 2019-01-09 16:09 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Det finns både likheter och skillnader mellan religioner. Du ska få lära dig enkla fakta om de tre stora religionerna kristendom, islam och judendom.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner uttrycker sin religion och tro på olika sätt. I detta arbete kommer vi lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider, religiösa byggnader och föremål.

Innehåll

Målet med undervisningen

Det här kommer vi att arbeta med:

Du kommer att lära dig om och jämföra de tre religionerna när det gäller

 • några viktiga berättelser
 • viktiga platser
 • symboler
 • högtider
 • betydelsefulla gudar och personer
 • skrifter

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att

 • se filmer
 • läsa och skriva texter
 • lyssna på berättelser
 • samtala och diskutera
 • göra illustrationer och bilder och mha en stödstruktur kunna analysera
 • söka information och värdera olika källors relevans

Detta ska bedömas

Din förmåga att:

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
 • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser,
 • kunna återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
Kopia av SO Religion åk 1-3 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • SO  1-3
Du beskriver flera platser för religionsutövning.
Du beskriver några likheter och skillnader för religionsutövning.
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • SO
Du beskriver flera högtider från Kristendom, Islam och Judendom.
Du beskriver någon likhet och skillnad mellan religionernas högtider.
Ny aspekt
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • SO
Du beskriver flera symboler från Kristendom, Islam och Judendom.
Du beskriver någon likhet och skillnad mellan religionernas symboler.
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • SO
Du beskriver flera centrala berättelser från Kristendom, Islam och Judendom.
Du beskriver någon likhet och skillnad mellan religionernas centrala berättelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: