👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förståelse och medmänsklighet

Skapad 2019-01-09 16:12 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 4 Samhällskunskap Religionskunskap
I detta tema kommer du att få arbeta med olika orsaker till varför människor väljer att fly och vad det kan få för konsekvenser samt hur familjer och barn som flyr till Sverige tas emot.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse (Lgr 11 Kap 1 Skolans värdegrund och uppdrag)

Centralt innehåll

Under temats/arbetets gång kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att/lära dig om: 

 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet  (Re)
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser  (Sh)
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen (Sh)

Centrala begrepp: jämlikhet, solidaritet, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, flykt, asyl och förberedelseklass

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få

 • se filmer
 • lyssna på en bok om ett barn som är på flykt
 • diskutera frågor som Varför flyr man? Hur är det vara flykting? 

 Bedömning

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen, arbetssätten samt kunskapskraven. Genom att du deltar aktivt i undervisningen som ingår i temat har du möjlighet att du har kunskaper om detta ämne. Genom att variera arbetssätten har du möjlighet att visa dina förmågor att

 • muntligt diskutera orsaker och samband som handlar om människor som flyr inom sitt land eller till ett annat land,
 • kort återberätta innebörden av mänskliga rättigheter och barnkonventionen
 • på ett enkelt sätt berätta om begrepp som flykt, asyl  och solidaritet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Sh  1-3
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6