👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3 - Algebra, åk 8 vt 2019

Skapad 2019-01-09 16:16 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 8 Matematik
Under v.2 - v.6 kommer vi att arbeta med algebra. Du kommer att repetera hur man skriver ett uttryck, förenklar uttryck och löser ekvationer. Du kommer även att lära dig addition, subtraktion och multiplikation med parenteser. I fördjupningen kommer vi att gå igenom konjugatregeln samt hur man faktoriserar uttryck.

Innehåll

Syfte och mål

Syfte i grundkursen: 

 • skriva, tolka och förenkla uttryck skrivna med variabler
 • lösa ekvationer med balansmetoden
 • kunna addera, subtrahera och multiplicera uttryck med parenteser
 • lösa problem med hjälp av ekvationer

Syfte i fördjupningen:

 • Behärska konjugatregeln
 • Faktorisera uttryck

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på kommunikation men även mycket problemlösning och resonemang.

Begrepp/Matteord

likhet, ekvation, uttryck, variabel, förenkla uttryck, värde, obekant, parentes, prövning, tabell, mönster, prioriteringsregler, konjugatregeln, faktorisering.

Planering

v 2-4 grundkurs

v 5 Fördjupning/repetition, Test

v 6 Fördjupning/repetition Prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kapitel 3 - Algebra, år 8 vt 19

E nivå
C nivå
A nivå
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Förklara och använda matteorden på rätt sätt beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer Lösa en enkel ekvation ex) 2x + 10 = 16 Skriva ett uttryck för omkrets
Problemlösnings- förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. ex) Beräkna omkrets eller area utifrån ett algebraiskt uttryck.
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med mycket väl anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med på ett i stort sett fungerande sätt. Lösa ekvationer ex) 3x+4 = 2x+8
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med på ett väl fungerande sätt. Ställa upp och lösa ekvationer utifrån en text. Lösa ekvationer ex) 2(x + 8)=4(x - 6)
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med på ett mycket väl fungerande sätt.
Resonemangs- förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan till viss del välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med på ett i stort sett fungerande sätt.
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med på ett i stort sett fungerande sätt.
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med på ett väl fungerande sätt.
Kommunikationsförmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Du kan till viss del redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget.
Du kan tydligt redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"