👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2019-01-09 16:19 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik

Innehåll

 

Vecka

Innehåll

Det här ska du kunna

2

Måndag: LOV

Tisdag: LOV

Onsdag: LOV

Torsdag: Genomgång

Ämnesinnehåll: repetera ekvationslösning med en variabel

Vad ett algebraiskt uttryck är och kunna formulera algebraiska uttryck

Olika metoder för att lösa ekvationer

Tolka uttryck

3

Måndag: Genomgång

Tisdag: EA

Onsdag: Genomgång, EA

Torsdag: EA

 

Ämnesinnehåll: repetera ekvationslösning med en variabel. teckna ekvationer utifrån skriven text

Vad ett algebraiskt uttryck är och kunna formulera algebraiska uttryck

Vad en ekvation är och kunna teckna en ekvation utifrån skriven text

Olika metoder för att lösa ekvationer

Tolka uttryck

4

Måndag: Genomgång

Tisdag: EA

Onsdag: Genomgång, EA

Torsdag: EA

 

Ämnesinnehåll: räta linjens ekvation, linjära funktioner

Linjära funktioner s.112-130

Hur ett koordinatsystem är uppbyggt

Hur man kan lösa en funktion grafiskt

Kunna förstå proportionalitet

Förstå och tolka räta linjens ekvation

Kunna hantera och beräkna  m- och k-värde

 

5

Måndag: utvecklingssamtal

Tisdag: utvecklingssamtal

Onsdag: Genomgång

Torsdag: EA

 

Ämnesinnehåll: räta linjens ekvation, linjära funktioner

Linjära funktioner s.112-130

 

 

 

Hur ett koordinatsystem är uppbyggt

Hur man kan lösa en funktion grafiskt

Kunna första proportionalitet

Förstå och tolka räta linjens ekvation

Kunna hantera och beräkna  m- och k-värde

 

6

Måndag: Genomgång

Tisdag: EA

Onsdag: Genomgång, EA

Torsdag: Bedömningsuppgift 1

 

Ämnesinnehåll: ekvationer med en obekant, grafisk lösning, ersättningsmetoden,

Ekvationssystem s. 131-143

 

Kunna använda de metoder vi går igenom för att lösa ekvationssystem med två variabler

Fördjupning: Additionsmetoden

 

Bedömningsuppgift 1: Räta linjens ekvation, ekvationer med en variabel, tolka uttryck

7

Måndag: Genomgång

Tisdag: EA

Onsdag: Genomgång, EA

Torsdag: EA

 

Ämnesinnehåll: ekvationer med en obekant, grafisk lösning, ersättningsmetoden,

Ekvationssystem s. 131-143

 

 

Kunna använda de metoder vi går igenom för att lösa ekvationssystem med två variabler

Kunna använda digitala hjälpmedel för grafisk lösning

8

Måndag: Bedömningsuppgift 2

Tisdag: Genomgång

Onsdag: EA

Torsdag: Genomgång, EA

 

Ämnesinnehåll: exponentialfunktioner, potensfunktioner

Exponential och potensfunktioner s. 144-152

Förstå och kunna hantera exponentialfunktioner och potensekvationer

 

Fördjupning: Potensekvationer

 

Bedömningsuppgift 2: ekvationssystem

10

Måndag: Genomgång

Tisdag: EA

Onsdag: Genomgång, EA

Torsdag: EA

 

Ämnesinnehåll: exponentialfunktioner, potensfunktioner

Exponential och potensfunktioner s. 144-152

 

Förstå och kunna hantera exponentialfunktioner och potensekvationer

 

Fördjupning: Potensekvationer

11

Måndag: EA

Tisdag: EA

Onsdag: Bedömningsuppgift 3

Torsdag: NP sv/sva

 

Ämnesinnehåll: kvadreringsreglerna, konjugatreglerna, ekvationslösning

Konjugat- och kvadreringsreglerna s. 153-160

 

Kunna hantera konjugat- och kvadreringsreglerna

Kunna hantera konjugat- och kvadreringsreglerna för att kvadratkompletera för att lösa andragradsekvationer

 

Bedömningsuppgift 3: Ekvationssystem, exponentialfunktioner och potensfunktioner

12

Måndag: Genomgång

Tisdag: EA

Onsdag: Genomgång, EA

Torsdag: EA

 

Ämnesinnehåll: kvadreringsreglerna, konjugatreglerna, ekvationslösning

Konjugat- och kvadreringsreglerna s. 153-160

 

Kunna hantera konjugat- och kvadreringsreglerna

Kunna hantera konjugat- och kvadreringsreglerna för att kvadratkomplettera för att lösa andragradsekvationer

13

Måndag: Genomgång

Tisdag: EA

Onsdag: EA

Torsdag: EA

Ämnesinnehåll: repetition, problemlösning (textproblem)

 

14

Måndag: EA

Tisdag: EA

Onsdag: NP NO

Torsdag: Bedömningsuppgift 4

 

Ämnesinnehåll: repetition, problemlösning (textproblem)

Bedömningsuppgift 4:ekvationslösning med en och två variabler, räta linjens ekvation, kvadrerings och konjugatreglerna, lösa andragradsekvationer med hjälp av kvadratkomplettering

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Algebra

Rubrik 1

E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångsätt och rimlighet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begreppkt
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.