👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2019-01-09 16:25 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola F
Vad tänker du på när du hör ordet kemi? Kanske ser du något gift som står och bubblar i ett provrör i en galen uppfinnares laboratorium? Eller på atomer runda som bollar? Eller på diskmedel och flytande rengöringsmedel? Men kemi är också mediciner som kan bota svåra sjukdomar. Rymdfarkoster och slajm är kemi. Skyskrapor och hörapparater är kemi. Tvättmedel och såpbubblor är kemi. Alla dessa saker består av atomer som sitter ihop på olika sätt. Alla består de av kemiska ämnen. Kemi är vetenskapen om olika ämnens egenskaper. Om hur atomer byggs ihop med varandra eller lossnar från varandra.

Innehåll

Genom egen informationssökning mha. instuderingsfrågor, gemensamma genomgångar, diskussioner etc. kommer Du att få möjlighet att lära dig mer om det nedan.

Vad är kemi?

Atomer och molekyler

Aggregationsformer

Periodiska systemet

Så arbetar kemisten

Säkerhet i labbsalen

 

Allt hittar Du på Ne.se, Kemins grunder vt..19

Bedömningsmatrisen hittar Du nedan.

 

Matriser

Kemi, matris åk 4-6

E
C
A
Resonemang & diskussion
Frågor & åsikter
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda information
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget. .
Kemiska samband & begrepp
Kemiska sammanhang & begrepp
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Luft & vatten
Du kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Kemiska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.