👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska v 2-8 7c

Skapad 2019-01-09 16:47 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Fram till sportlovet ska vi träna på att analysera texter och att utveckla vårt skrivande.Vi ska även redovisa den valfria boken muntligt.

Innehåll

I den preliminära terminsplaneringen nedan ser du vad vi planerar att göra de olika veckorna. Om du är sjuk så kan du se där vad du missar och vad du behöver arbeta ikapp med. Du ser också i detta dokument vilka uppgifter som kommer att bedömas under denna period. Tänk på att det är viktigt att du tar med din bok att läsa till varje lektion.

Mer information om de olika uppgifterna får du i Teams. 

v

 

Lektionsinnehåll

Bedömning

2

to

Intro, läsning, julbingo, my study web

 

 

fr

Diskussion böcker/filmer, planering för terminen,läsning..

 

3

ti

lästräning/förbereda bokpresentation

 

 

to

lästräning bl a my study web

 

 

fr

lästräning

 

4

ti

lästräning/förbereda bokpresentation

 

 

to

lästräning bl a my study web/förbereda bokpresentation

 

 

fr

Lästräning

 

5

ti

Läsa texter inför läsprov

 

 

to

Läsprov

 Läsförståelse/tolka

 

fr

Redovisa valfri bok - muntligt i grupp/tyst läsning

Läsförståelse/tala/samtala

6

ti

Redovisa valfri bok - muntligt i grupp/tyst läsning

 Läsförståelse/tala/samtala

 

to


Skrivträning, skrivregler, dialog, styckeindelning.

Intro ny bok att läsa

 

 

fr

Skrivträning - gestaltning, varierad meningsbyggnad, etc

 

7

ti

Elevens val

 

 

to

Skriva lektion 1

 skriva texter, skriva gestaltande

 

fr

Skriva lektion 2

 

8

ti

talövningar - tala/samtala

 

 

to

talövningar - tala/samtala

samtala/tala

 

fr

bearbeta text efter respons

ge och använda respons

Uppgifter

 • Lästest

 • Skrivuppgift

 • Bokredovisning

 • Respons

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Lästest

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Sv
Skrivuppgift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Textkvalitet aspekt 1
Du kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp.
Du kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp.
Du kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp.
Textkvalitet aspekt 2
Texten har viss språklig variation och enkel textbindning
Texten har relativt god språklig variation och utvecklad textbindning
Texten har god språklig variation och välutvecklad textbindning
Textkvalitet aspekt 3
Texten har i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Texten har relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Texten har väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Skriva - berättande
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Sv
Bokredovisning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsupplevelse tolka och resonera
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i boken.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken.
Samtala
Du kan samtala och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Du kan samtala och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Du kan samtala och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Tala
 • Sv  E 9
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Sv
Respons

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ge respons
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett väl fungerande sätt.
Aspekt 2
Använda respons
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt