Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"LILLA AKTUELLT" 19/20

Skapad 2019-01-09 21:11 i Tullbroskolan sär Falkenberg
I undervisningen ska du ges förutsättningar och stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper om händelser i vårt samhälle och i vår omvärld.
Grundsärskola 1 – 9 Vardagsaktiviteter Kommunikation
Undervisningen ska bidra till att du utvecklar kunskaper om levnadsvillkor och sociala sammanhang som du ingår. Utveckla din förmåga att bli delaktig i samtal om vardagsliv och samhälle.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar din förmåga att:
* använda olika sätt att kommunicera.för att reflektera och uttrycka dig i olika sammanhang enskilt och i grupp.

* delta i samtal om samhällsfrågor 

Dina kunskaper om:

 aktuella samhällsfrågor och nyheter,  till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer

*  värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.

*   livsfrågor som har betydelse för dig.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att delta i

*  olika sorters kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter.

*  återberätta/reflektera om olika sorters nyheter.

*  använda ämnesspecifika ord och begrepp i resonemang om samhällsfrågor.

dina kunskaper om:

* aktuella samhällsfrågor och nyheter.

* livsfrågor som har betydelse för dig.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer i undervisningen delta i att:

* planera och utvärdera delar av undervisningen.
* titta på programmet "Lilla aktuellt".
* samtala om olika nyheter i programmet.
* använda bilder och teckenstöd.
* arbeta med arbetsblad.
* skriva för hand och på din iPad.
* arbeta enskilt och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  1-9
 • Aktuella frågor och debatter i samhället.
  VAA  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  1-9
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.
  VAA  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-3
 • Möjligheter och risker med egen kommunikation i digitala medier.
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
  VAA   9
 • Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: