👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin/Kinesiska Modersmål 1(1-3) VT 2019

Skapad 2019-01-09 21:33 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Att handla i en bokaffär och i en butik. Att ta reda på hur kinesiska huvudstaden Beijing ser ut med dess kända turistattraktioner, Tala Projektet och skriva, pedagogisk planering för v15-v23.
Grundskola F – 3 Modersmål
Pedagogisk planering v 2 t.o.m v 9 2019 för elever som läser kinesiska som modersmål från år 1-3. Denna planering gäller fyra olika grupper.

Innehåll

Arbetsområde

Tala, läsa, stava och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

Grupp1: 
Kinesisk alfabetet: att uttala rätt och hålla betoning och satsmelodi så att andra förstår. 
Att kunna lära sig att skriva de kinesiska alfabeten som vi har lärt oss och markera tonerna ovanpå Pinyin. 

Grupp2: 
Att kunna lära sig att skriva de grundläggande streck och vet vad de heter.
Att kunna läsa och skriva de grundläggande tecken/radikalerna med rätt ordning och förstå hur de bygger upp.
Att kunna bygga upp enkla ord (både muntligt och skriftligt) och meningar (muntligt) med tecken.

Grupp 3 och 4:
Att lära sig tala, samtala och muntligt berätta / sammanfatta för olika mottagare. 
Att använda lässtrategier för att läsa berättande text och rim/ramsor/dikt samt förstå budskapen i texterna.
Att kunna samtala om texterna, reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till sin själv och sitt vardagsliv.
Att lära sig läsa och skriva tecken och stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 
Att kunna använda orden till att bygga upp en mening och uttrycka känslor och åsikter. 
Att skapa förståelse för traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor där modersmålet talas och göra jämförelse med det i Sverige.
Att kunna samarbeta och hjälpa varandra.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning:  

Grupp 1:
Kinesisk alfabetet: 21 Konsonanter och 24 vokaler: v4, v6, v8, v9
a o e i u ü b p m f ai ei ui ao ou iu d t n l g k h j q x z c s zh ch sh r 
Grupp 2:
Hur man skriver de enkla (bas) kinesiska tecknen: v4, v6, v8
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 百 人 头 口 手 足 耳 目 大 小 多 少
Grupp 3:
Berättande texter: 《新年到》v4, v6, v8
Grupp 4:
Rim och ramsor: 《红绿灯》v4, v6, v8
Nyårstema: Nyårstradition(varför och hur fyrar vi nytt år i Kina); nya ord, uttryck och meningar om kinesiskt nytt år. v5 (grupp1-4)
Biblioteksbesök och sagoläsning: v5 (grupp1-4)
Aktivitet: Namnlek, kortlek, associationskedja, film och sång  (grupp1-4)

Arbetsmetoder:

Läsa, skriva och förstå de grundläggande streck, radikalerna/tecken. 
Läsa och förstå berättande text och rim/ramsor/dikt med hjälp av lässtrategier.
Grupp/gemensam diskussion kring frågor om texter och göra kopplingen till vår värld. 
Läsa och skriva nya tecken och fraser och använda dem för att bygga upp meningar.
Ordförhör/övningar/lek/gåtor med tecken och ord.
Titta på en eller två filmer och diskutera filmernas budskap.
Att sjunga kinesiska sånger och göra ordlek för att öka elevernas ordförråd. 
Att lyssna på nyårssagor och diskutera nyårstraditioner.
Skapande workshop på biblioteket: skriva kinesiska namn med pensel och tusch, skapa en pekingoperamask, virka fåglar och drakar och klippa nyårspapperskonst. 

Eleven har uppnått målen när...

Grupp1: 
När du kan uttala rätt och hålla betoning och satsmelodi så att andra förstår. 
När du kan lära dig att skriva de kinesiska alfabeten som vi har lärt oss och markera tonerna ovanpå Pinyin. 
Grupp2: 
När du visar att du kan skriva de grundläggande streck och vet vad de heter.
När du kan läsa och skriva de grundläggande tecken/radikalerna med rätt ordning och förstå hur de bygger upp.
När du kan bygga upp enkla ord både muntligt och skriftligt och meningar muntligt med tecken.

Grupp 3 och 4:
När du visar förståelse av berättande text, rim/ramsor/dikt och muntligt kan presentera/berätta om det centrala innehållet.
När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger.
När du kan använda lässtrategier för att analysera texterna på ett enkelt sätt, och besvara frågor, samtala om texterna /filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor.
När du visa att du kan reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till dig själv och ditt vardagsliv.
När du visar att du kan läsa och skriva tecken, och även bygga upp enkla meningar.
När du visar förståelse för kultur och folkets livssätt i Kina och i Sverige på ett enkelt sätt.
När du bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja under grupparbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3