👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-01-10 06:21 i Söderbykarls skola Norrtälje
Grundskola F NO (år 1-3)
Visste du att du dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde? Vad är vatten? Var finns det vatten? Hur kan vatten se ut? Detta och mycket mer kommer vi att ta reda på i det här arbetsområdet om vatten.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:

- Delta i gemensamma genomgångar.

- Kolla på faktafilm om vatten.

- Göra olika undersökningar/experiment med vatten. 

- Lära dig en låt om vattnets kretslopp.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna ge exempel på vattnets olika egenskaper samt redogöra kort om vattnets kretslopp.

Hur du får visa vad du kan:

Du deltar i diskussioner på lektionerna.

Använder dig av olika begrepp som hör till temat.

Dokumenterar genom bild och text.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO
Vatten

På väg
Bra
Jättebra
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra enkla undersökningar som handlar om vatten
 • NO   3
Du behöver mycket hjälp av en vuxen för att kunna följa en instruktion och genomföra en undersökning tillsammans med andra i en mindre grupp.
Du behöver hjälp med några saker av en vuxen för att kunna följa en instruktion och genomföra en undersökning tillsammans med andra i en mindre grupp.
Du kan tillsammans med andra följa en instruktion och genomföra en undersökning tillsammans med andra i en mindre grupp.
Du kan ge exempel på några av vattnets egenskaper.
 • NO   3
Du deltar och visar intresse när vi arbetar med vattnets egenskaper.
Du kan ge ett exempel på vattnets egenskaper. T.ex. fast, flytande eller gasform, vattnets kretslopp.
Du kan ge mer än tre exempel på vattnets egenskaper. T.ex. fast,lytande eller gasform, vattnets kretslopp.