👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

London

Skapad 2019-01-10 07:43 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Eleverna ska muntligt presentera ett turistmål i London.
Grundskola 5 Engelska
Projekt om London årskurs 5

Innehåll

Inledning

Under cirka 4 veckor kommer vi att titta närmare på London och vad man kan hitta på där. Du ska arbeta i grupp och ni ska välja ett turistmål och sedan redovisa inför klassen.

Undervisning (arbetssätt, arbetsformer)

1. Vi kommer att använda oss av och läsa olika texter på engelska om turistmål i London. 

2. Vi kommer att se filmer om London.

3. Vi kommer att göra en tankekarta tillsammans. 

4. Du ska i din grupp söka fakta (till exempel på Ipad) om ett känt turistmål i London.

5.Ni ska göra en plansch eller liknande av den fakta ni hittar.

6. Vi kommer att ha genomgång på vad man bör tänka på när man redovisar muntligt.

7. Du kommer tillsammans med din grupp att få redovisa ditt turistmål muntligt inför publik.  

Jag kommer att bedöma din förmåga:

Du kommer att bli bedömd utifrån din förmåga att: 

 • genomföra en muntlig redogörelse inför publik
 • använda grundläggande regler för stavning och språkriktighet
 • använda strategier för att lösa språkliga problem

Övergripande mål

Kopplingar till kursplanen

Kunskapskrav för E i år 6

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6