Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik genom programmering

Skapad 2019-01-10 08:00 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Vi ska arbeta med matematik genom bla programmering. Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika matematiska begrepp.

Innehåll

 

Var är vi? (Nuläge, syfte)

 

Barnen har förkunskaper om programmering eftersom de har fått bekanta sig med att använda Blue-Bots robotar under hösten 2018. Barnen har tyckt att det var spännande och intressant.

Vi ser programmering som ett bra sätt att fördjupa barnens kunskaper kring bland annat rumsuppfattning, antal, problemlösning, mängder, att resonera matematiskt och vill arbeta med dessa mål på ett lustfyllt sätt. 

 

Vart ska vi? (Mål)

Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om matematiska begrepp. 

Vi vill arbeta med matematik och programmering och låta barnen utforska, undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar. 

Barnen ska få prova programmering både med Blue-Bots och programmera analogt. 

Vi vill fundera tillsammans med barnen om vad programmering är, varför man programmerar och på vad som är programmerat runtomkring oss.

Vårt mål är att få barnen att bli medvetna om matematik och kunna föra matematiska resonemang.

 

Med dessa förmågor och lärprocesser kommer barnen att även utveckla:

-Kommunikation

-Att lyssna, kunna förstå, ge, och följa instruktioner

-Samarbete 

-Turtagning

-Lägebeskrivning

-Logiskt tänkande

 

Hur gör vi?

Vi börjar med att ge barnen en Happening/Uppstart där barnen får programmera en vuxen till att bre en smörgås. Med denna övningen vill vi att barnen ska få en förståelse för hur programmering går till. Barnen ska även få skapa sitt eget fruktspett i mönster.

Vi programmerar varandra både i små och i helgrupp i olika situationer (antal, läge, rumuppfattning, osv).

Vi arbetar med Blue-Bots i smågrupper.

Vi arbetar med boken "Hej Ruby" och använder den som underlag för våra aktiviteter. De kommer att innehålla utmaningar som exempelvis skattjakt, programmera en dans...

 

Vi dokumenterar i Unikum med text och bilder. Minst ett lärloggs inlägg om ett matematiskt resonemang.

Läser boken om programmering: "Hey Ruby".

Vi arbetar med forskningsprojektet Botstem sidan om. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: