👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pop art & kubism VT19

Skapad 2019-01-10 08:19 i Gylle skola Borlänge
PP för pop art och kubism uppgift.
Grundskola 7 – 9 Bild
Här är uppgiften för pop art och kubism.

Innehåll

Tidsplan

 • V.3 - 8 (ca. 5 lektioner)

Förmågor att utveckla

 • Kolla under "kopplingar till läroplan"

Centralt Innehåll

 • Kolla under "kopplingar till läroplan"

Mål

 • Målet med uppgiften är att du ska lära dig mer om färgblandning och lite konsthistoria.

Arbetssätt, metod och material

 • Börja med att skissa hur du vill att din bild ska se ut. Vad ska bilden föreställa? Vilka färger ska du använda? Vill du jobba med pop art eller kubism eller en kombination av båda?
  Vill du ha tips och idéer kan du söka efter pop art eller kubism på Google.
 • När skissen är klar ritar du din bild igen på ett A3 papper(det större papperet)
 • Färglägg bilden med akrylfärg.
 • OBS! färglägg hela papperet!

 

 • När du är klar lämnar du in uppgiften genom att ladda upp en bild på en eller flera skisser och den färdiga bilden som är kopplad till denna uppgift. 
 • Känns uppgiften för svår? Pröva att rita av en bild ut på ett ljusbord eller fönster och försök sedan att blanda till liknande färger som originalet.

 

Bedömning

Det som bedöms är i stora drag hur väl du skapar och uttrycker dig i en bild som är inspirerad av popkonst/kubism, men också hur väl du driver på ditt arbete.

Uppgifter

 • Ladda upp uppgiften här:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 9