👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Collage

Skapad 2019-01-10 09:40 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Bild
Ni ska nu göra fantasifulla bilder i collage-teknik med möjlighet att skapa helt nya världar!

Innehåll

Vad ska ni göra?

Collage (från franskans coller: att limma) är en teknik som innebär att man skapar en ny bild, en helhet utifrån många små bitar. Bitarna kan t ex vara hämtade från tidningar, tapeter, vykort, servetter, andra bilder, fotografier, texter eller böcker.


Er uppgift är att skapa helt nya världar, där ni får hitta på och fantisera hur mycket ni vill. Gör ert bästa för att skapa riktigt spännande miljöer, figurer och situationer. Kanske väljer ni att göra superhjältar i en framtida storstad, besökare på jorden från en främmande planet eller nyupptäckta djur på havets botten som vi aldrig tidigare sett.

Syftet med uppgiften.

Syftet är att ni ska träna er på utveckla en idé samt planera och bygga upp en fungerande bild, en helhet, genom att kombinera och sätta samman olika mindre delar. Dessutom syftar uppgiften till att göra er medvetna om hur lätt det är att förändra ett budskap eller till och med ljuga med en bild genom att ändra och manipulera den. 

Undervisningens innehåll: Hur ska ni arbeta?

Tänk på att:

 • Först skissa upp en plan för din idé. Du ska berätta och förmedla så mycket som möjligt med din bild. Det är därför viktigt att utveckla både figurer, detaljer, bakgrund och miljön.
 • Börja med bilden bakifrån. D v s bygg upp den lager-för-lager, där du börjar med bakgrunden.
 • Det som är långt borta i bilden är mindre än det som är nära. På så sätt får du djup i din bild.
 • Sätta samman bitarna och utveckla bilden så att helheten fungerar. Använd gärna även text eller rita dit egna detaljer.
 • Klippa noggrant och fylla i vita springor med färgpennor.
 • Eventuellt rita dit konturer på utvalda, viktiga delar.

 

Centrala begrepp

Vi pratar om begreppen information, källkritik, budskap och bildmanipulation, men också om vad de olika bildspecifika begreppen innebär, som t ex collage, att arbeta varierat, idérikt, med ett väl utvecklat bildspråk, genomarbetade uttrycksformer samt att kunna sätta samman och kombinera olika bildelement.

Bedömning

.Det du ska träna och som jag bedömer är:

 • Din förmåga att utveckla egna idéer genom att återanvända annat material på ett väl fungerande sätt.
 • Din förmåga att använda ett väl utvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Din förmåga att använda olika typer av material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Din förmåga att kombinera och sätta samman olika bildelement (delar) på ett väl fungerande sätt.
 • Din förmåga att bedöma ditt arbete och resonera kring både uttrycket och innehållet i din bild.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6