👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 "Bråk"

Skapad 2019-01-10 09:42 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
I detta arbetsområde kommer vi lära oss om vad ett bråk är , delar av det hela, mer än en hel, jämförelse mellan bråk, olika bråk men lika stor del, förkortning och förlängning av bråk, del av ett antal, räkna ut delen, fyra räknesätten med bråk och bråk i decimalform.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

När eleverna arbetat med det här kapitlet ska de kunna:

 • vad ett bråk är
 • skriva ett bråk i bråkform och blandad form
 • jämföra storleken på olika bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal
 • addera och subtrahera bråk med olika nämnare
 • skriva om bråk till decimalform

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

 • Genomgångar på tavlan.

 • Eget arbete.

 • Problemlösning

 • Förklara på olika sätt
 • Använda egna animeringar i Geogebra och resurser i Smartboard.
 • Konkretisera innehåll genom att knyta ämnet till vardagsnära erfarenheter

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Powerpoints presentationer som ligger på teams, testa dig själv genom att använda olika diagnoser läraren erbjuder, Instuderingsuppgifter med facit inför provet, videoklipp på YouTube eller tekniska hjälp vid redovisningar.

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Du kommer att få visa dina förvärvade kunskaper i avsnittet med ett prov

Tänk på att du kan visa kunskaper i alla situationer under lektionerna också.

 

Matriser

Ma
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förståelse och metod
Har delvis förstått problemet och Väljer metod utan någon synbar motivering som bara delvis fungerar.
Har nästan helt eller helt förstått problemen och väljer lämplig metod för att lösa problemet.
Har helt förstått problemen. Väljer lämpliga metoder genom att generalisera metoden.
Genomförande och analys
Har gjort försök att lösa delar av uppgiften.
Har i huvudsak löst uppgiften men lösningarna kan innehålla vissa brister.
Lösningarna är korrekt genomförda med analyser av resultaten som går att generalisera.
Redovisning och matematiskt språk
Har inte redovisat mer än svar på delar av problemet. Saknar helt eller nästan helt förklaringar. Redovisningen är möjlig att följa och omfattar några delar av uppgiften.
Har en mestadels klar och tydlig redovisning som dock kan vara knapphändig. Använder ett i huvudsak riktigt språk som kan ha vissa brister.
Har en tydlig, strukturerad och fullständig redovisning. Språket är korrekt och lämpligt.