👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Magic Åk 5

Skapad 2019-01-10 10:10 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Pedagogisk planering - Magic Åk 5
Grundskola 5 Engelska
Ni kommer utveckla era förmågor att förstå och uttrycka er på engelska med fokus på ord och uttryck från Magic Åk 5. Vi kommer fortsätta att följa de fyra ungdomar som vi läste om i Magic Åk 4. Det är Kate från USA, Harry från England, Gopal från Indien och Kylie från Australien. I Magic Åk 5 kommer vi även att möta Jana från Sydafrika. Vi får följa dessa ungdomar när de bland annat fyller år, försover sig, går på cirkus och förhandlar med sina föräldrar. Vi kommer också lära oss en del fakta om olika engelsktalande länder.

Innehåll

Engelska

Syftet med undervisningen

Du kommer att få fortsätta utveckla din förmåga att lyssna på och förstå, prata, läsa och skriva engelska.

 

Målet med arbetsområdet är att:

...kunna läsa och förstå texter och instruktioner 
...kunna lyssna och förstå muntliga instruktioner.
...kunna skriva enkla texter.
...kunna och våga prata engelska

Bedömning

Bedömningen kommer att koncentreras kring din förmåga att:


- hitta strategier för att förstå innehållet i en text där du kanske inte förstår alla ord.

- förstå innehållet i talad engelska.

- kunna skriva en kortare text. 

- tala engelska

Vi kommer också att använda oss av:
- skriftliga och muntliga förhör av ord och texter.

- skriftliga arbeten i Workbook, och på arbetsblad.

- skrivuppgifter i Classroom.

 

Vi kommer att:

-läsa texter, från t.ex Magic 5 Textbok 

-lyssna på talad engelska från olika delar av världen bl a genom att lyssna på texterna i textboken och genom att se och lyssna på  serier/filmer på TV

-skriva kortare texter 

-tala engelska så mycket som möjligt, både i par, smågrupper och enskilt.

-utöka ordförrådet genom att träna in glosor.

-träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler), bl a i woorkbok och mha programmet Grammar Company

-lära oss om olika engelsktalande länder. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6