👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Syror och baser"

Skapad 2019-01-10 10:13 i Rättviksskolan Rättvik
Du får gärna hjälpa mig också!!
Grundskola 8 Kemi
Ni får lära er om vad som kännetecknar en syra och en bas samt hur man kan ta reda på om ett ämne är surt eller basiskt (indikatorer, pH-skalan) Ni kommer också att få lära er om olika slags syror och baser samt vad skillnaden är mellan en stark / svag syra och bas.

Innehåll

Inledning

Vi jobbar med kapitlet som handlar om syror och baser sid. 117-128 (lär mer sid. 129-142) i kemiboken. Vi kommer att ha prov på dessa sidor v.  på helklasstimmen. Om man av någon anledning inte är närvarande vid provtillfället MÅSTE man göra det snarast efter provtillfället!!

  

 

Under lektionerna blir det genomgångar och laborationer. Ni ska läsa/lyssna i boken, se film, öva och diskutera. Till varje delområde finns uppgifter du ansvarar för att göra som övning och repetition. "Testa dig" frågor är för att träna grundläggande kunskap. Lär mer-sidor och "Förklara & resonera" är för ökad kunskap och förståelse. Vid provtillfällen får du chans att visa din kunskap på E, C respektive A -nivå men din aktivitet på lektionerna har stor betydelse för hur mycket du lär dig och desto mer underlag får läraren för bedömning. Provresultat är "bara" en del av totala bedömningen. Vill du fördjupa dig ytterligare finns det flera möjligheter och du kan komma med egna förslag.

 

Det ni ska kunna beskriva, förklara, ge exempel på samt sätta in i sammanhang inom området är:

 

 • att basiskt är motsatsen till surt
 • vad som menas med neutralisation
 • ge exempel på syror som finns i livsmedel
 • vad en indikator är
 • ge exempel på två indikatorer och vilka färger dessa har i sur, neutral och basisk lösning
 • vilka pH-värden som motsvarar surt neutralt och basiskt
 • ge exempel på syror och baser i vardagen
 • namn och kemisk formel för de tre starka syrorna
 • berätta om de starka syrornas egenskaper och användningsområden
 • veta att det finns joner och att dessa kan vara positiva eller negativa

Lär mer:

 

 • redogöra för hur positiva och negativa joner bildas
 • veta vilka joner som finns i syror och baser
 • förstå skillnaden mellan starka och svaga syror
 • förstå skillnaden mellan koncentrerad och utspädd lösning
 • förklara neutralisation som en reaktion mellan vätejoner och hydroxidjoner • förstå vad en buffert är
 • ge exempel på oädla och ädla metaller
 • redogöra för vilka syror som löser upp vilka metaller • känna till de senaste upptäckta syrorna

Arbetssätt / undervisning:

 

 • arbeta med instuderingsfrågor
 • genomgångar med diskussioner
 • film
 • laborationer
 • Vad som menas med surt och basiskt, indikatorer, pH-skalan, sid. 118-120. Testa dig sid 120
 • Olika syror, användningsområden och var vi hittar dem, sid 121-125. Testa dig sid. 122 och 125
 • Olika baser, användningsområden och var vi hittar dem, sid 126128. Testa dig sid. 128

Laborationer

 • Indikatorer, gör en egen indikator
 • Går det att ta bort det sura med socker?
 • Ämnen i hushållet (egen laborationsplanering)
 • Surt och basiskt i en påse
 • Två välkända ämnen
 • Mitt i prick
 • Neutralisation

Bedömning:

 

 • skriftligt prov v.
 • muntliga diskussioner 
 • laborationer