👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Algebra vt 19

Skapad 2019-01-10 10:27 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola F
Vi lär oss om algebraiska uttryck och ekvationer bland annat

Innehåll

Planering i matematik åk 7 del 2:


 
Algebra

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Kursens innehåll – mål

·         innebörden av variabelbegreppet

·         skriva och tolka algebraiska uttryck

·        förenkla algebraiska uttryck

·          mönster i talföljder och geometriska mönster

·         lösa enkla ekvationer

·         metoder för ekvationslösning

·         metoder för problemlösning

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

·         Om du missat en genomgång eller behöver repetera kan du titta på filmer till bokens avsnitt (www.matematikxyz.com)

 

Bedömningsunderlag

1.       Skriftligt prov (vecka 5)

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

3.       Tester och diagnoser

4.       Läxor

Grovplanering

Vecka

Område/uppgifter

Läxor och prov

2 (vt19)

Uttryck med algebra s.158-160 Bryggan
Algebraiska uttryck s.68-71 X-boken
Arbetsblad

 

3

Förenkla uttryck s.161 Bryggan
Förenkla uttryck s.78-80 X-boken
Mönster s.162-164 Bryggan
Mönster s.73-76 X-boken
Arbetsblad

NOMP

4

Fortsätter med mönster
Likheter s.165
Ekvationer s. 165-167 Bryggan
Ekvationer s.82-86 X-boken

NOMP

5

Fortsätter och repeterar

PROV