Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Travel Guide - åk 9

Skapad 2019-01-10 10:34 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola 9 Engelska
The tourist agencies in a number of English speaking countries want your help. They would like more visits from Scandinavian tourists. Please make a presentation where you advertise the best parts of a country where English is spoken. Your job is to make people want to go there! Therefore you need to create a travel guide.

Innehåll

Tidsperiod:

 • veckorna 3-6

Lärandemål:

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och sammanhang där engelska används.

Bedömning:

 • arbetsinsatsen under lektionerna
 • skriftlig reseguide
 • muntlig presentation

Planering:

Grupparbete, 3-4 elever i varje grupp. 

 • vecka 4 inläsning av fakta bl a på Digilär. Vem i gruppen ansvarar för vad?
 • vecka 5-6 arbete med reseguiden skriftligt samt förberedelse av den muntliga presentationen
 • vecka 7 muntlig presentation och inlämning av den skriftliga reseguiden

 

En tydlig instruktion och en del bra tips finns på OneNote, anteckningsboken för engelska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9

Matriser

En
Travel Guide

Når målen
Når målen med marginal
Når målen med god marginal
Strategier
 • En  E 9
Du kan använda dig av någon strategi för att lösa språkliga problem. Du kan t ex förklara på ett annat sätt när det är ett ord som du inte kommer på.
Du kan använda några strategier för att lösa språkliga problem. Du letar t ex reda på ord via ord.se eller tyda.se, försöker använda dessa ord och gissar olika ords betydelse utifrån sammanhanget.
Du kan använda dig av fungerande strategier som löser språkliga problem. Det märks knappt eller inte alls att du t ex är svensktalande.
Muntlig framställning
 • En  E 9
Du formulerar dig enkelt och begripligt.
Du formulerar dig mer detaljerat och med visst flyt när du berättar och uttrycker din åsikt.
Du formulerar dig mer detaljerat, fritt och med flyt. Du diskuterar, berättar och uttrycker din åsikt.
Skriftlig framställning
 • En  E 9
Du formulerar dig enkelt och begripligt.
Du formulerar dig mer detaljerat och med visst flyt när du berättar och uttrycker din åsikt.
Du formulerar dig mer detaljerat, fritt och med flyt. Du diskuterar, berättar och uttrycker din åsikt.
Informationssökning
 • En  E 9
Du kan välja texter och talat språk från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier och använder dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier och använda dem på ett bra och effektivt sätt när du skriver och pratar.
Realia
 • En  E 9
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: