Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik och historiebruk åk 9

Skapad 2019-01-10 10:41 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Samhällskunskap Historia
I dagens samhälle möts vi av ett ständigt informationsflöde. Det gör det allt viktigare för ungdomar idag att lära sig att förstå huruvida de kan lita på en källa eller inte. I detta sammanhang har historia också en stor roll, då historia kan användas i många olika syften. Det finns tillfällen då historia används för att föra fram information om något eller tillfällen då historia används för att försöka övertala personer att tycka olika saker. I detta moment kommer vi att utveckla våra kunskaper i att undersöka historiska källor samt analysera på vilket sätt historia används.

Innehåll

Innehåll

 

Tid: Mellan vecka 4 - 7

 

Undervisningen – så här kommer vi att arbeta (se lektionsupplägg längre ned)

 • Gemensamma diskussioner i par
 • Genomgångar av källkritik och historiebruk samt det första världskriget
 • Skapa egna begreppslistor om de källkritiska begreppen: Äkthetskriteriet, beroendekriteriet, tendenskriteriet, tidskriteriet samt historiebruks-begreppen.
 • Filmklipp från "Västfronten intet nytt"
 • Rollspel
 • Skrivuppgift

 

Material vi kommer att använda oss av:

Filmklipp från "Västfronten intet nytt"

Söka och bearbeta fakta via internetsidor

Utkik historia 7- 9 (boken finns också tillgänglig via inläsningstjänst)

Genomgångar:

 

 

 

Bedömning – så här kommer dina kunskaper att bedömas

Din lärare kommer att bedöma utifrån kunskapskraven på följande arbeten:

Muntliga diskussioner i par och helklass

Skrivuppgift i provform "Analys källkritik och historiebruk"

Inlämning skriftligt brev

 

Arbetsgång - lektionsupplägg:

 

Vecka

Lektionsupplägg

Att öva på hemma vid behov:

Genomgång: 

Kolonialism men även övergripande drag från 1800-talet som bakgrund till det första världskriget.

Första världskriget:

Osakerna till det första världskriget

 

 

5 - 6

Första världskriget:

- Händelseförlopp genomgång & filmklipp från Västfronten intet nytt.

- Skuldfrågan, diskussion

 

 

Repetition - genomgång av källkritik & historiebruk och skapa egen lista över relevanta begrepp.

 

Övningar: historiebruk och källkritik.

 

 

 

Rollspel under lektionstid om det första världskriget

Min genomgång finns här: Elisabeth Karlström - Första världskriget https://www.youtube.com/watch?v=1d-PgqV31Ec&t=719s

 

Lisa Eklund – Källkritik https://www.youtube.com/watch?v=Z5z8aK9fGZ4

 

Om eleverna vill repetera historiebruk så kan de lyssna på denna genomgång hemma: https://www.youtube.com/watch?v=LKELqofC5Kw

 

De kan även använda denna länk till hjälp för att skapa en egen begreppslista: https://www.historia2.se/historia123/?p=1065

 

7

Skrivuppgift av brev under lektionstid.

 

Öva historiebruk och källkritik

 

Prov om historiebruk/källkritik och inlämning av skriftligt brev.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi Sh
Källkritik och historiebruk

E
C
A
Källkritik
Att bedöma trovärdighet och relevans av historiska källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiebruk
Att analysera hur historia används
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Källkritik
Att söka information om samhället samt bedöma trovärdig och relevans om källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Begreppsanvändning
Att använda ämnesspecifika begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: