👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Piano - praktisk teori

Skapad 2019-01-10 10:48 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Du ska få lära dig att ta moll- och durackord på piano. Du ska få lära dig hur du kompar en låt på pianot.
Grundskola 8 Musik
Ackord på piano!

Innehåll

Mål 

Målet med arbetsområdet är att du ska kunna spela ackord på piano i moll och dur. Du ska få lära dig att ta moll- och durackord på piano. Du ska få lära dig hur du kompar en låt på pianot.

Innehåll 

Du kommer få lära dig ta reda på vilka toner som behövs för att skapa ackord på pianot. Med denna kunskap ska du sedan lära dig kompa en låt du själv väljer. Du ska helst försöka sjunga till.

Tidsplan

Ämnesområdet jobbar vi med 5 lektioner. 

Bedömning

Spelet bedöms under pågående lektioner och en avslutande uppspelning för lärare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9