👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programering (EV - VT19).

Skapad 2019-01-10 11:00 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik
Pedagogisk planering för arbetet i elevens val under vårterminen 2019 (programmering med teknikdidaktisk inriktning).

Innehåll

Undervisningen i programmering kommer att behandla följande områden:

 • Digitalisering i samhället.
 • Programmeringsgrunder.
 • Grundläggande datorkunskap.
 • Centrala begrepp för programmering.
 • Teknikhistoria.
 • Fördjupning i programmering (loopar, sekvenser, villkor).

Tidsperiod: Vårtermin 2019.

Bedömningen baseras på de kunskaper som eleverna visar att de har utvecklat efter varje moment.

Uppgifter

 • Skapa ett eget program eller spel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Programering (EV - VT19).

Låg
Bra
Mycket bra
Utmärkt
Digitalisering i samhället
Du förstår och kan förklara på ett mycket enkelt sätt hur digitaliseringen utvecklas och påverkar samhället.
Du förstår och kan förklara på ett enkelt sätt hur digitaliseringen utvecklas och påverkar samhället.
Du förstår och kan förklara på ett utvecklat sätt hur digitaliseringen utvecklas och påverkar samhället.
Du förstår och kan förklara på ett välutvecklat sätt hur digitaliseringen utvecklas och påverkar samhället.
Programmeringsgrunder
Du förstår och kan förklara på ett mycket enkelt sätt vilka programmeringsgrunderna är och hur man kan utveckla mjukvara som kan styra tekniska apparater.
Du förstår och kan förklara på ett enkelt sätt vilka programmeringsgrunderna är och hur man kan utveckla mjukvara som kan styra tekniska apparater.
Du förstår och kan förklara på ett utvecklat sätt vilka programmeringsgrunderna är och hur man kan utveckla mjukvara som kan styra tekniska apparater.
Du förstår och kan förklara på ett utvecklat sätt vilka programmeringsgrunderna är och hur man kan utveckla mjukvara som kan styra tekniska apparater.
Grundläggande datorkunskap
Du förstår och kan förklara på ett mycket enkelt sätt vilka delar som en dator innehåller och hur den fungerar.
Du förstår och kan förklara på ett enkelt sätt vilka delar som en dator innehåller och hur den fungerar.
Du förstår och kan förklara på ett utvecklat sätt vilka delar som en dator innehåller och hur den fungerar.
Du förstår och kan förklara på ett välutvecklat sätt vilka delar som en dator innehåller och hur den fungerar.
Centrala begrepp:
Du förstår och kan förklara på ett mycket enkelt sätt betydelsen av några centrala begrepp inom programmering (t. ex. algoritm, program, kod).
Du förstår och kan förklara på ett enkelt sätt betydelsen av några centrala begrepp inom programmering (t. ex. algoritm, program, kod).
Du förstår och kan förklara på ett utvecklat sätt betydelsen av några centrala begrepp inom programmering (t. ex. algoritm, program, kod).
Du förstår och kan förklara på ett välutvecklat sätt betydelsen av några centrala begrepp inom programmering (t. ex. algoritm, program, kod).
Teknikhistoria
Du förstår och kan förklara på ett mycket enkelt sätt hur tekniken har utvecklats och används under historian.
Du förstår och kan förklara på ett enkelt sätt hur tekniken har utvecklats och används under historian.
Du förstår och kan förklara på ett utvecklat sätt hur tekniken har utvecklats och används under historian.
Du förstår och kan förklara på ett välutvecklat sätt hur tekniken har utvecklats och används under historian.
Fördjupande kunskaper
Du förstår och kan förklara på ett mycket enkelt sätt hur avancerade programmeringsprinciper (t. ex. loopar, sekvenser, villkor) kan användas för att skapa program.
Du förstår och kan förklara på ett enkelt sätt hur avancerade programmeringsprinciper (t. ex. loopar, sekvenser, villkor) kan användas för att skapa program.
Du förstår och kan förklara på ett utvecklat sätt hur avancerade programmeringsprinciper (t. ex. loopar, sekvenser, villkor) kan användas för att skapa program.
Du förstår och kan förklara på ett välutvecklat sätt hur avancerade programmeringsprinciper (t. ex. loopar, sekvenser, villkor) kan användas för att skapa program.