👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemkunskap åk 6 VT-19

Skapad 2019-01-10 11:17 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Planera och tillaga mat genom att följa enkla recept. Sambandet mellan mat och hälsa. Hygien, tvätt, återvinning och källsortering.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
I hem-och konsumentkunskap kommer du att tillaga enklare måltider samt baka utifrån enkla recept. Du kommer att få lära dig att använda lämpliga redskap. Du kommer att få praktisera disk. Du kommer att delta i måltider. Du kommer att praktisera återvinning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Så här bedömer jag:

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att förstå och följa recept
 • Din förmåga att tillaga enkla måltider.
 • Din förmåga att baka.
 • Din förmåga att hantera livsmedel.
 • Din förmåga att diska för hand och i maskin.
 • Din förmåga att använda redskap på ett ändamålsenligt sätt.
 • Din förmåga att duka och delta i måltider.
 • Din förmåga att praktisera återvinning.
 • Din förmåga att jämföra varor utifrån jämförpriser.
 • Din förmåga att tvätta och använda tvättmärkning.

Detta kommer vi att lära oss:

Du kommer att

 • använda enkla recept
 • tillaga enkla maträtter och mellanmål.
 • baka.
 • hantera olika livsmedel.
 • diska för hand och i maskin.
 • använda olika redskap.
 • duka och delta i måltider.
 • praktisera återvinning.
 • jämföra varor utifrån jämförpriser.
 • tvätta och använda tvättmärkning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 6

Mat, måltider och hälsa: Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan tillaga enkla måltider och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Konsumtion och ekonomi: hantera och lösa praktiska situationer i hemmet

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi
Eleven för enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven för utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven för välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation

Miljö och livsstil: värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla resonemang om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om några vanligt före- kommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.