Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet

Skapad 2019-01-10 12:45 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Trygghet hela vägen - från inskolningen till ett tryggt gemenskap!

Innehåll

En viktig milstolpe i ett barns liv - förskoletiden - har börjat! Det är en väg mot nya rutiner, en ny vardag och en resa tillsammans. Därför är vårt viktigaste mål:  trygghet. 

Med det menar vi att för det första barnet behöver bli trygg i sig självt, vara stolt över sin identitet och beredd att möta nya erfarenheter. För det andra behöver vårdnadshavarna känna trygghet och tillit till förskolans personal - att lämna sitt barn till någon annan kan kännas som ett stort steg.

När grundpelarna är lagda (alltså trygga barn och trygga vårdnadshavare) kan vi arbeta mot att hitta gemenskapen - för en trygg barngrupp är det som behövs för utveckling och lärande. 

Vi möter denna resa med mycket optimism, tålåmod och är tacksamma om ni vårdnadshavare förblir positiva, kommunikativa och framför allt fokuserar på det som är allra viktigast: nämligen att vi har ett gemensamt mål: trygga barn! 

 

Välkomna till förskoletiden! 

 

Utvärdering:

vi upplevde att gruppinskolningsantalet fungerade bra och alla hann få tid för sina frågor och funderingar. Att även vårdnadshavarna fick chansen att lära känna varandra och reflektera kring inskolningen.

Efter personkemi delades barnen ut till ansvarspedagoger. Vi kände att det var en bra lösning för anknytning,kontakt och information till vårdnadshavarna.  Vi ser att barngruppen har stegvis blivit trygga och tar del av gruppdynamiken. Barnen leker med varandra, barnensäger stop när man hanterar konflikter, lär sig av varandra och samarbetar. Barnen känner till varandras tillhörigheter.

vi var flexibla i våra dagliga rutiner och riktade oss åt barnens behov och stöttade upp vid olika tillfällen under inskolningsperioden. öppet klimat mellan oss pedagoger.nu kan barnen våra rutiner och är tydliga med att visa vad dom vill. visar tydligt sina behov och vill påverka sin dagutöver rutinerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: