👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2019-01-10 12:49 i Furudals skola Rättvik
Grundskola 9 Svenska
Vi kommer att arbeta med läsförståelse under v. 2-5. Du kommer läsa olika typer av texter och svara på frågor om texterna.

Uppgifter

 • Svar till texten "Jag ville sticka ut, våga synas"

 • Svar till texten " Ett halvt ark papper"

 • Svar till texten "Att lära sig språk är som att skaffa barn"

 • Svar till texten " Pälsen"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Svenska: Bedömningsmatris läsförståelse

---->
---->
---->
Sammanfatta och besvara frågor till boken
jag visar grundläggande läsförståelse genom att på ett enkelt sätt besvara frågor till och göra enkla sammanfattningar av boken
jag visar god läsförståelse genom att på ett utvecklat sätt besvara frågor till och göra utvecklade sammanfattningar av boken .
jag visar mycket god läsförståelse genom att på ett välutvecklat sätt besvara frågor till och göra välutvecklade sammanfattningar av boken
Tolka texters budskap
jag kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken
jag kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i boken
jag kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller som är dolda i boken
Koppla ihop verk och samtid
jag drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i
jag drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i
drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i