👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2019-01-10 12:51 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Vi arbetar med olika strategier och metoder vid problemlösning.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi arbetar med olika strategier och metoder när man löser matteproblem.

Innehåll

Arbetssätt

VI kommer att gå igenom och träna på olika strategier och metoder att använda vid problemlösning. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar kring de olika strategierna och metoderna vi ska träna på. Undervisningen kommer varieras med enskilda uppgifter samt uppgifter i par eller grupp. Vi kommer samtala om, resonera om och värdera olika tillvägagångssätt för att lösa problem. Rimlighetsbedömning är en viktig faktor i arbetet med problemlösning och du kommer få träna dig i att föra och följa resonemang kring olika lösningar.

Följande strategier och metoder kommer vi att arbeta med:

 • Rita bild
 • Förenkla 
 • Göra tabell
 • Upptäcka mönster

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas i både det skriftliga och muntliga arbetet under lektionerna.

Vi kommer även avsluta arbetet med ett skriftligt prov.

Följande förmågor kommer att bedömas Utifrån kunskapskraven kommer vi bedöma din förmåga att:

 • Välja strategi och metod utifrån problemets karaktär.
 • Beskriva tillvägagångssätt.
 • Föra resonemang om rimlighet i resultat av problemlösningar.
 • Föra och följa matematiska resonemang samt bemöta matematiska argument.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Problemlösning

Nivå 0
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Lösa problem
Du är på väg.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.
Beskriva
Du är på väg.
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Förklara
Du är på väg.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor på ett ganska bra sätt så att diskussionerna fortsätter.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor på ett ganska bra sätt så att diskussionerna fortsätter.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor på ett ganska bra sätt så att diskussionerna fortsätter.