👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 1: Socialpsykologi

Skapad 2019-01-10 13:05 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Psykologi
I det här arbetsområdet fördjupar vi oss i hur vi som människor påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer vi tillhör.

Innehåll

 

Centralt innehåll

Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.

Förväntat resultat

  • Du ska kunna redogöra för den socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar
  • Du ska kunna föra resonemang om psykologiska samband och relatera till egna erfarenheter.

NYCKELBEGREPP (Relevanta begrepp och personer som du har nytta av att ha kunskap om)

Teorier/förklaringsmodeller

Vetenskaplighet

grupper

roller/rollkonflikter

normer

sociala sanktioner

social kontroll

socialisation

konformitet

Attityd

Social identitets teori ("Vi och Dom" fenomenet)

Åskådareffekten (Bystander effekten)

Asch experimentet

Stanford prison experimentet (Fängelse experimentet)

Milgrams lydnadsexperiment

Jane Elliotts Brunögd/blåögd experiment

Robbers Cave experimentet

Rosenthaleffekten

 

 

 

E-nivå                                                                       C-nivå                                                              A-nivå

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.


I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

Eleven redogör utförligt för delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.


I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

Vad är utförligt och nyanserat? Förstå kunskapskraven

 

Uppgifter

  • Fältstudie: Socialpsykologi