Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism v.2-4

Skapad 2019-01-10 13:12 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 6 Fysik Teknik
Magneter finns överallt omkring oss och vi använder oss av magnetism varje dag . Du har säkert känt hur de kan dra föremål till sig, men hur fungerar magneter egentligen?

Innehåll

 

Mål: Kunna svara på

 • Vad är magnetism?
 • Hur fungerar magneter och kompasser?
 • Hur använder vi oss av magneter i samhället/vardagslivet?

 

Arbetsområden:

 • Upptäckten av magnetism
 • Magneter och kompsser
 • Jorden är magnetisk
 • Permanentmagneter och elektromagneter

 

Arbetssätt:

 • Undersökningar/experiment                                             
 • Dokumentation                                                                
 • Faktatexter                                                                        
 • Samtal i grupp                                                                  
 • Faktafilm
 • Hemuppgift - Magnetjakten inlämning 21/1
 • Faktakollen - Skriftligt den 23/1                                                                        

 

Viktiga ord och begrepp:     

magnet        metall                        naturlig magnet  

kompass     magnetism                permanentmagnet 

elektron       repellera                    konstgjord magnet 

attrahera     sydpol                        tillfällig magnet

nordpol       magnetisk sydpol       magnetisk nordpol   

hypotes       slutsats                      elektromagnet  

 
Bedömning:

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven och vad jag sett av:

 • Delaktighet på lektionerna
 • Dokumentation i bild och text
 • Hemuppgift
 • Faktakollen

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Magnetism - bedömningsmatris i Fysik och Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Förmågan att använda fysikens och teknikens begrepp
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens och teknikens begrepp.
Du har goda kunskaper och visar det genom att förklara och beskriva med god användning av fysikens och teknikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och beskriva med mycket god användning av fysikens och teknikens begrepp.
Undersökningar
Förmågan att genomföra enkla undersökningar och formulera enkla frågeställningar
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Hypoteser
Förmågan att formulera hypoteser
Du kan formulera en hypotes och till viss del ge en förklaring till varför.
Du kan formulera en hypotes och ge en förklaring som bygger på erfarenheter.
Du kan formulera en hypotes som är naturvetenskapligt underbyggd.
Resultat och slutsatser
Förmågan att tolka resultat och dra slutsatser
Du beskriver resultatet till viss del och kan jämföra resultatet med din hypotes.
Du beskriver hela resultatet och kan jämföra resultatet med din hypotes. Du kan också dra slutsatser.
Du beskriver hela resultatet och kan föra en diskussion kring avvikande data och möjliga felkällor. Du kan tolka ditt resultat och motivera dina slutsatser.
Dokumentation
Förmågan att beskriva och dokumentera undersökningar på olika sätt
Du gör enkla dokumentationer av undersökningar med bilder och kompletterande text.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med bilder och kompletterande text.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med bilder och kompletterande text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: