Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tänk globalt agera lokalt! -påverka!

Skapad 2019-01-10 13:18 i Vallhamra skola Partille
Partille Stories 2018- Biografi
Grundskola 7 – 9 Svenska
Tänk globalt, agera lokalt. Din åsikt spelar roll. Nu är det dags att påverka. Vi börjar med att tänka globalt och fundera över påverkan och att påverka när det gäller klimatet, en fråga som påverkar hela jorden och som du kan påverka. Sedan skriver du en insändare och ett tal där du ska påverka en publik bestående av politiker och ungdomar i Partille i en fråga som rör trygghet, fritid eller psykisk hälsa. Du kommer att få spela in ditt tal på video för att redovisa för läraren eller hela världen. Om du vill skickar vi din insändare till en lokaltidning och hoppas att den blir publicerad och om du vill få ditt tal presenterat för en större publik kanske vi väljer just ditt tal som klassens bidrag i vårens Partille Talks. Hur som helst ser vi framemot debattkvällen!

Innehåll

Det här ska du lära dig:

 • att känna igen typiska drag i en argumenterande text
 • hur du ska skriva en insändare och skriva ett argumenterande tal.- argumenterande text
 • hur du ska använda din kropp och din blick för att presentera ditt tal
 • hur du ska göra för att spela in ditt tal på video samt lägga det i unikum
 • hur du ska göra för att få en insändare publicerad i en tidning
 • att ge, få och använda konstruktiv kritik för att förbättra en argumenterande text

Så här kommer vi att arbeta:

W. 2    läsa och förstå, val av egen skönlitterär bok, vad påverkas du av?

W. 3    Vad påverkas du av? Argumenterande texter- exempel i bild, text och ljud

W.4    insändare    (lämna in tisdag 29/1)

W.5    tal  

W.6    tal (lämna in fredag 8/2)

W.8    respons och bearbetning

w.9     inspelning och publikation

Material: Svenska Direkt s.6-46 

argumenterande text

insändare

insändare exempel

Greta Thunberg tal

Gretas skolstrejk

 

Så här kommer ditt arbete att bedömas:

- Hur du tillämpar strategier för att ta till dig information genom att läsa/lyssna

- Hur väl du deltar som talare och lyssnare i klassen.

- Hur tydligt du presenterar din åsikt i din insändare och ditt tal (t.ex fakta, ordval, metaforer, liknelser, sambandsord och fraser för att skapa struktur)

- Hur intresseväckande och engagerat du kommunicerar med läsarna/åhörarna.

- Hur väl ditt innehåll och språk fungerar för att övertyga dina läsare/åhörare.  (åsikt, problembeskrivning/bakgrund, argument, motargument, lösningsförslag/ sammanfattning/uppmaning)

När du läser insändare och lyssnar på tal kommer läraren att se hur väl du fungerar som lyssnare och hur du ger dina kamrater konstruktiv kritik.

- Visar du att du lyssnar genom blickar och kroppsspråk? Ställer du frågor, delar med dig av tankar eller åsikter efter lyssning?

- Ger du feedback? Hur konstruktiv, specifik och tydlig är den? Framför du den med omtanke om skribenten/talaren?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: