Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 19 - eng åk 8 - Fiction- listen, read and write, M.S

Skapad 2019-01-10 13:38 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med läs- och hörförståelse samt kreativt skrivande i engelska
Grundskola 8 Engelska
Listening, reading, writing

Innehåll

MÅL FÖR ELEV

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

GENOMFÖRANDE

 • Du kommer att få se, lyssna på och läsa fiktionsbaserade berättelser.
 • Du kommer att få arbeta med begrepp som är kopplade till kreativt skrivande.
 • Du kommer att få arbeta med muntlig kommunikation för att förklara.
 • Du kommer att få arbeta med substantiv och adjektiv för att få bra verktyg till kreativt skrivande. 
 • Du kommer att få summera en text du läst på engelska.
 • Du kommer at få skriva en egen (styrd) berättelse baserat på det du lärt dig i kursen. 

BEDÖMNING

Bedömningen avser din förmåga att:

 • kunna välja strategi samt agera utifrån budskap och instruktioner för att förstå innehållet i lättillgängliga texter

 • kunna välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer skriftligt uttrycka dig.

INNEHÅLL

Lyssna och Läsa

Skriva

 

Samtala

KURSPLANEMÅL

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla:

 •     tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften
 •     en allsidig kommunikativ förmåga

Matriser

En
Jä VT 19- en åk 8 read and write /MS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå
redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer: Eleven kan i talad engelska och i lätt-tillgängliga texter uppfatta:
Exempel: Du berättar om hur infektionen spridit sig, men saknar detaljer som ligger till grund för det. Du förstår det viktigaste i videon och texten utifrån den information som behövs för att utföra nästa uppgift. översiktligt tydliga detaljer
Exempel: Du berättar om hur infektionen spridit sig, och du förklarar även hur du kommit fram till det. Dessutom används en del av tidigare information från tidigare video och dokument som stöd för skrivandet. Detta syns i texten. översiktligt och välgrundat väsentliga detaljer
Exempel: Du kan även diskutera detaljer i texten utifrån detaljer som kan vara viktiga för helheten. Du utnyttjar dessutom tidigare information till fördel för historien så att den lyfter. välgrundat och nyanserat detaljer
Skriva
Eleven kan välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer skriftligt uttrycka sig:
Du försöker skapa en intressant berättelse för att fånga läsaren. Det finns tendenser till genreanpassat språk i berättelsen. Exempel: (Suddenly, she stared at a rotten zombie) enkelt och begripligt
Språket, ordförrådet, substantiv, verb, adjektiv och adverb är också till viss del anpassat till genren och används på ett sätt som skapar intresse hos läsaren. Exempel: (Suddenly, she stared at a rotten, toothless zombie with creepy, hollow eyes.) tydligt och med visst flyt
Du kan löpande använda adjektiv, verb, adverb och substantiv effektivt som lyfter texten och som förmedlar känslor till läsaren. Exempel: (Suddenly, she stared at a rotten, toothless zombie with creepy, hollow eyes. A big shiver went down her spine and she held her breath continuously, terrified by the thought of being discovered by the horrifying undead monster.) tydligt och med flyt
Skriva
Eleven kan muntligt och skriftligt uttrycka sig:
Exempel: Texten går att förstå i helhet, men ordval, tempus och meningsuppbyggnad gör det svårt att förstå detaljer. enkelt och begripligt
Exempel: Texten är välskriven samtidigt som ordval, tempus och meningsuppbyggnad är övervägande korrekt. tydligt och med visst flyt
Exempel: Dessutom är ordförrådet varierat och texten sammanbunden vilket skapar flyt i texten. tydligt och med flyt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: