👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gatan

Skapad 2019-01-10 13:41 i Nolbyskolan Alingsås
Vi gör en storyline där vi arbetar fram ett "minisamhälle" som vi kallar gatan. Vi arbetar med boenden, miljön, trafiksäkerhet och olika samhällsfunktioner.
Grundskola 1 Samhällskunskap Svenska Bild
Arbetet utförs i grupper så kallade familjer. Arbetet växer fram genom diskussioner i gruppen.

Innehåll

Avsnitt 1

Bedömning

 • Samarbetsförmågan
 • Delaktighet
 • Att i sina texter kan eleven använda stor bokstav och punkt. Försöka skriva sina texter med små bokstäver.
 • Kunna muntligt presentera sin karaktär utan stöd av läraren.
 • Kunna samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Eleven kan identifiera riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Sh  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Sh  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  Sh  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3