👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror, baser och salter

Skapad 2019-01-10 14:10 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Kemi
I detta område ska du arbeta med syror och baser samt salter. Du kommer tillsammans med dina klasskamrater diskutera och undersöka vilka egenskaper som syror, baser och salter har och vilka kemiska reaktioner de ingår i.

Innehåll

Arbetsområdet

 • Syror - några exempel och vad som händer när en syra blandas i vatten.
 • Baser - några exempel och vad som händer när en bas blandas i vatten.
 • pH - skalan, vad den används till och vad den mäter.
 • pH-indikator - hur fungerar den och några exempel på både naturliga och konstgjorda.
 • Neutralisation - vad är neutralisation och något exempel.
 • Buffert
 • Salter - några exempel och hur det framställs
 • Jonföreningar och joner

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, laborationer

Redovisningsform

Laborationsrapport. Aktivt deltagande under lektionerna.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Det du visar under lektionerna
 • Hur du laborerar.
 • Laborationsrapporter

Enligt målen och betygskriterierna i Lgr 11

 • Här följer betygskriterierna för betygssteget E i kemi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9

Matriser

Ke
Bedömningsmatris kemi

Kommunikation

Hur du har tagit till dig teoretiska och laborativa kunskaper till att kunna förmedla kunskapen till andra.
Mål ej bedömt ännu
Mål ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda kunskaper för att granska information
Kan i huvudsak använda information
Kan relativt väl använda information
Använder information på ett väl fungerande sätt
Använda kunskaper för att kommunicera
För till viss del diskussioner framåt
För diskussioner framåt
För diskussioner framåt och fördjupar eller breddar dem
Använda kunskaper för att ta ställning
Har enkla motiveringar och resonemang
Har utvecklade motiveringar och resonemang
Har välutvecklade motiveringar och resonemang

Undersökningar

Laborationer och andra undersökningar
Mål ej bedömt ännu
Mål ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förbereda undersökningar
Bidrar till formulering av planeringar och frågeställningar
Formulerar i princip fungerande frågeställningar och planeringar
Formulerar frågeställningar och planeringar
Genomförande av undersökning
Använder utrustning på ett i huvudsak fungerande sätt
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Analys och dokumentation av undersökning
Gör enkla slutsatser och dokumentationer
Gör utvecklade slutsatser och dokumentationer
Gör välutvecklade slutsatser och dokumentationer
Utveckla undersökning
Bidrar till förbättringar av undersökningar
Ger förslag på förbättringar av undersökningar
Ger förslag på möjliga felkällor och förbättringar av undersökningar

Begrepp, modeller och teorier

Hur är dina teoretiska kunskaper om det vi jobbat med.
Mål ej bedömt ännu
Mål ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper