Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 19, 9C WW I-II EN/RJ

Skapad 2019-01-10 15:49 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris för Engelska åk 9
Grundskola 9 Engelska
Presentera valfri historisk händelse under WW I och WW II

Innehåll

Syfte

Att inför klasskamrater redogöra/presentera valfri historisk händelse i form av en keynote/presentation där du berättar om ditt ämne samt att du sätter upp ett A4 blad på anslagstavlan där du sammanfattar ditt ämne och även tar med en eller två bilder

Förslag:

- välj något i anslutning till det ni har gått igenom på historia lektionerna eller något du är nyfiken på under tiden 1910 - 1950

Vi börjar med arbetsområdet i vecka 5 och presentationerna sker i vecka 9 - 19, se schema och instruktioner i GAFE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

Se matris.

Matriser

En
VT 19 Engelska 9c

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och diskussioner
Du visar att du i stora drag kan berätta och beskriva den historiska händelsen du har valt och du är inte alltför beroende av ditt manus och har ögonkontakt med publiken Det är inga problem att förstå vad det är du vill säga, trots eventuella grammatiska misstag, ordval och uttal. (Skolverket) Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt , och relativt sammanhängande Eleven kan uttrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Du berättar och beskriver din historiska händelsen på ett mer ingående sätt och du visar upp ett bra ordförråd och gott uttal. Du talar fritt med flyt och och använder dina relativt sparsamt och har god kontakt med publiken (Skolverket) Eleven kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande Eleven kan uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du berättar och beskriver den historiska händelse på ett ingående och detaljerat sätt och du visar upp ett mycket bra ordförråd och utmärkt uttal. Du talar fritt med flyt och visar att du i stort sett klarar dig utan dina stödord och har har god kontakt med publiken (Skolverket) Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande Eleven kan uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Text
Sätt upp en sammanfattning med text o bild att sättas upp på anslagstavlan i klassrummet (max 2 A4 sidor) och lämna in din sammanfattning i classroom
Sammanfattningen sitter uppe på anslagstavlan och är inlämnad i Classroom
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: