Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i F-klass

Skapad 2019-01-10 16:39 i Grisslehamns skola Norrtälje
Grundskola F Matematik
Under läsåret i förskoleklassen kommer du på ett lekfullt och undersökande arbetssätt möta matematiken. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Vi tränar på att förstå talområdet mellan 0-10 och lösa enkla matematiska problem. Förstå begreppen: flest-minst, längst-kortast, hälften-dubbelt, först-sist. Bli bekanta med geometriska figurer, cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Kunna sortera i storlek, färg och form. Känna igen våra vanligaste mynt och sedlar. Turtagning i spel. kunna veckans dagar och känna till årets månader. Känna till sin egen födelsedag.

Innehåll

 


Arbetssätt :-

Vi kommer att diskutera och resonera kring talen och vad de betyder. Vi gör talbilder för siffrorna 0-9 så att vi förstår vad de talen innebär och hur de kan delas upp, dessutom bekantar vi oss med tallinjen och placerar ut tal. För att öka förståelsen använder vi så många sinnen som möjligt t.ex. genom att spela spel, samtal om talen, bilder som beskriver talet/siffran.

 

 Syfte:

Bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga.Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.

 

 Mål:

Vi strävar efter att varje barn skall...

 • känna igen och kunna namnge olika geometriska former.
 • Se matematiken som en lek. Vi använder oss av leken och konkret material.
 • Upptäcka mönster, fortsätta påbörjade mönster och konstruera egna mönster.
 • kunna sortera och klassificera.
 •  kunna talens namn och ordning från 0 - 10 samt antals uppfattning.
 • Lösa enkla problemlösningar.
 • kunna få en uppfattning om tid och tidsföljd.
 •  kunna årets uppdelning i årstider, månader och veckodagar.
 •  känna till några matematiska begrepp.

 Hur:

Vi utmanar barnen både ute och inne till att leka och pröva sig fram inom olika matematiska områden.

 • Bygg och konstruktionslekar.
 • Bok Matte Safari i F - klass
 • Spela spel. 
 • Spela Bingo

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: