👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

In der Stadt, Deutsch Klasse 7

Skapad 2019-01-10 16:51 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi kommer under de kommande veckorna arbeta med temat "I staden": "In der Stadt". Det handlar bl.a. om vägbeskrivningar och tyska städer.

Innehåll

THEMA: IN DER STADT, Klasse 7 Frühlingssemester 2019

 

Att göra/mål och syfte:

Vi kommer under de kommande veckorna arbeta med temat "I staden". Det handlar bl.a. om vägbeskrivningar och tyska städer. Syftet med detta arbetsområde är att du ska utöka ditt ordförråd inom ett vardagsnära tema, lära dig hur man gör en vägbeskrivning på tyska, få kännedom om några tyska städer, träna läsförståelse samt stärka din muntliga och skriftliga förmåga genom att du får koll på ytterligare ett grammatiskt moment: pluralbildning. Du kommer också få träning i att använda texter från olika medier i din egna produktion. Vi kommer arbeta på flera olika sätt för att nå dessa mål: dialoger, ordövningar, parövningar, faktasök på Internet, muntlig och skriftlig redovisning etc.

 

 

Syfte (ur LGR 11):

-          ”Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

-           Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.

-          Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor”.

 

Hur kan du visa att du kan?

-      Du arbetar efter bästa förmåga under lektionerna och gör dina läxor (detta visar du i läxförhör)

-      Du har utvidgat ditt ordförråd inom området ”In der Stadt” så att du kan förstå och göra en enkel vägbeskrivning

-      Du presenterar staden i ett minifaktablad eller i Powerpoint/Photostory och du redovisar muntligt

-      Du kan skriva små texter på tyska där du visar att du har koll på hur man ”gör plural” på tyska.

-      Du läser texter om de tyskspråkiga huvudstäderna och kan återberätta vad de handlar om

 

KUNSKAPSKRAV

 

 

E

-      Förstå det mest väsentliga av innehållet i tal och text (vägbeskrivningsdialoger samt texter om Berlin, Wien och Bern)                                                 

-      Skriva enkelt och begripligt med fraser och meningar (du gör dig förstådd, även om grammatiken inte är rätt)                                                                                     

-      Prata enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar (du kan förklara vägen så att man förstår och du kan presentera en stad på enkel tyska)

-      Du kan göra någon jämförelse mellan din egen miljö/kultur och landet där språket talas

               

 

C

-      Förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tal och text (vägbeskrivningsdialoger samt texter om Berlin, Wien och Bern)                                                       

-      Skriva enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande (du kan böja de flesta verben och använda singular/plural även om det blir lite fel ibland)                                                                 

-      Prata enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar (du är tydlig i din vägbeskrivning, du återberättar även med detaljer och du presenterar din stad så att alla förstår)                   

-      Du kan göra jämförelser mellan din egen miljö/kultur och landet där språket talas         

 

A

-      Förstå helheten och uppfatta även väsentliga detaljer i tal och text (vägbeskrivningsdialoger samt texter om Berlin, Wien och Bern)                                                                

-      Skriva enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande (t.ex. vad gäller verbböjning och singular/plural)

-  Prata enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation (i din vägbeskrivning har du fint flyt, när du återberättar en text är du mån om att alla ska förstå, din stadspresentation är intresseväckande)

- Du kan översiktligt kommentera och göra jämförelser mellan din egen miljö/kultur och landet där språket talas