Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

X Kap 3 – Geometri

Skapad 2019-01-10 17:24 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 Matematik
Geometri

Innehåll

Planering i matematik åk 7

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa

Du ska göra så många uppgifter du kan och redovisa dem enligt läxkortet.

Glöm inte att rätta läxan och fylla i läxkortet innan du lämnar in den.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.       Skriftliga prov

 

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning 

 

Centralt innehåll

  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring.
  • Metoder för beräkning av area och omkrets av geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  • Geometriska satser och formler.

 

V.

Dag

Lektion

Läxa

50

 

Uppstart kap 3

 
 

 

3.1 Prefix och enheter

 
 

 

   

51

 

3.2 Längd och skala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

3.3 Vinklar

 

 

 

3.4 Vinkelsumma

Läxa 9 

 

 

 

 

3

 

3.5 Omkrets

 

 

 

3.6 Area

Läxa 10

 

 

   

4

 

Blandade uppgifter

 

 

 

Diagnos kap 3

Läxa 11

 

 

   

5

 

Träna Tal / Utveckla tal

 

 

 

Förmågorna i fokus

Läxa 12

 

 

 

 

6

 

Repetition + Övningsprov

 

 

 

Prov Kap 3

 

 

 

   
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: