Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom & Islam

Skapad 2019-01-10 18:13 i Ankarskolan Varberg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Judendom och Islam brukar tillsammans med Kristendom kallas för "bokreligioner". Det innebär att de har nedskrivna normer för tro, kult och liv. Du ska nu få lära dig mer om religionerna Judendom och Islam. Kristendom och Islam bygger på Judendom och tillsammans brukar dessa tre religioner också kallas Abrahamitiska religioner, då deras profeter/grundare alla är ättlingar till stamfadern Abraham.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Kopplingar till läroplan

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 •  
  Re
  analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 •  
  Re
  analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 •  
  Re
  reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

 

Innehåll - Vad ska vi läsa om

VAD?

Kopplingar till läroplan

Centralt innehåll

 •  
  Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 •  
  Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 •  
  Re  7-9
  Religion och samhälle Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 •  
  Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Högtider, handlingar och riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

 

HUR?

Vi kommer ha gemensamma genomgångar, använda oss av läroboken Utkik Religion (Gleerups) och ni kommer få arbeta tillsammans med diskussionsfrågor kopplade till innehållet. Som avslutning på arbetsområdet kommer ni få göra någon individuell uppgift. Vi kommer tillsammans bestämma mer om hur vi kommer att arbeta under arbetets gång.

 

Bedömning - vad och hur

Bedömningen kommer grundas på hur väl du kan använda dig av dina faktakunskaper när du beskriver, förklarar och resonerar kring judendom och islam. Hur du ska visa detta kommer vi tillsammans överens om mot slutet av arbetsområdet.

 

Följande kunskapskrav kommer bedömas

 •  
  Re  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 •  
  Re  E 9
  Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
 •  
  Re  C 9
  Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 •  
  Re  C 9
  Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
 •  
  Re  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 •  
  Re  A 9
  Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: